Lượt xem: 257
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính hướng tới người dân, doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành
Để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính 2024, đảm bảo đạt mục tiêu người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. 

         Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị trấn luôn được lãnh đạo thị trấn quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Thực hiện kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND huyện Châu Thành về Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2024, UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND thị trấn Châu Thành về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị trấn tiếp tục được triển khai và thu được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục tuyên truyền các quy định về thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tuyên truyền hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC; Đây cũng là một trong các nội dung được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Châu Thành quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC tại đơn vị.

         Các nội dung CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của địa phương như: Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thị trấn. Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tiếp xuất cử tri góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về công tác CCHH. Bên cạnh đó, trạm truyền thanh thị trấn cũng phát tiếp chuyển các chuyên đề về cải cách hành chính của cấp huyện, cấp tỉnh đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp và cũng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung CCHC, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Bộ phận Một cửa và trên trang Một cửa điện tử của thị trấn. Qua công tác tuyên truyền, nhìn chung nhận thức của cán bộ, công chức, Đảng viên, đoàn viên, Hội viên và quần chúng nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại thị trấn.

         Việc tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Thông qua các thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC.

         Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Châu Thành thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm CCHC, nhất là trong triển khai nhiều giải pháp, cơ chế mới về CCHC, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND thị trấn Châu Thành, triển khai Mô hình thực hiện dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến trên công Dịch vụ công Quốc gia.

         Từ khi triển khai thực hiện “Mô hình điểm Dịch vụ công liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính: khai sinh, khai tử và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia” tại địa bàn thị trấn Châu Thành, qua đó UBND thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ liên thông bảo đảm thực hiện 100% trên dịch vụ công điện tử được 129 hồ sơ. Trong đó: đăng ký dịch vụ công liên thông điện tử đối với thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em là 95 trường hợp; Đăng ký dịch vụ công liên thông điện tử đối với thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí là 34 trường hợp.

         Từ kết quả trên cho thấy, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng chất lượng phục vụ cho tổ chức, công dân tại địa phương; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, hạn chế phiền hà, thắc mắc kiến nghị của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Qua thực hiện mô hình còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân. Cũng qua đây từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. 

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 65
 • Hôm nay: 872
 • Trong tuần: 18 620
 • Trong tháng: 40 706
 • Tất cả: 2333580
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.