Lượt xem: 107
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 07/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành. Mục đích của kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

         Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, qua kiểm tra phát hiện những nhân tố tích cực tại các đơn vị để biểu dương, nhân rộng.

         Nội dung thực hiện trọng tâm là kiểm tra toàn diện các nội dung cải cách hành chính. Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

         Nội dung kiểm tra: việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành; việc thực hiện văn hóa công sở; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và các nội dung khác xét thấy cần thiết.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 64
 • Hôm nay: 859
 • Trong tuần: 18 607
 • Trong tháng: 40 693
 • Tất cả: 2333567
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.