Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
TIN NỔI BẬT
Skip portlet Portlet Menu
      UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND (ngày 10/02/2014) về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu quy hoạch là làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư phát triển, chủ động dành quỹ đất, huy động các nguồn vốn đầu tư, có hướng, giải pháp kêu gọi đầu tư hạ tầng cho các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân kỳ đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; góp phần tạo lập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và phân vùng sản xuất công nghiệp hợp lý nhằm bảo vệ, hạn chế sự khác biệt, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và việc làm trong các khu vực trên địa bàn tỉnh.
Các tin liên quan
 
Khu du lịch
Skip portlet Portlet Menu
Khảo sát rừng phòng hộ ven biển Cù Lao Dung (21/07/2016)
      Ngày 20/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Minh Quyết cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung và đại diện một số đơn vị hữu quan có chuyến khảo sát rừng phòng hộ ven biển huyện Cù Lao Dung, nhằm lập dự án bảo tồn và phát triển đàn khỉ, gắn với phát triển du lịch tại huyện Cù Lao Dung.
 
Dự án kêu gọi đầu tư
Skip portlet Portlet Menu
Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 (03/10/2017)
     Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh đã ba hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2017 - 2020.