Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Kế hoạch số: 144/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 145/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 132/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/12/2017 Xem
Kế hoạch số: 131/KH-UBND Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/12/2017 Xem
Công văn số: 2343/UBND-NC V/v tăng cường kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 04/12/2017 Xem
Quyết định số: 2813/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 31/10/2017 Xem
Công văn số: 1992/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 19/10/2017 Xem
Kế hoạch số: 106/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/09/2017 Xem
Công văn số: 1811/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/09/2017 Xem
Công văn số: 1810/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/09/2017 Xem
Kế hoạch số: 99/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/09/2017 Xem
Công văn số: 1666/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/09/2017 Xem
Công văn số: 1650/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/09/2017 Xem
Kế hoạch số: 92/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/08/2017 Xem
Kế hoạch số: 72/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới UBND tỉnh Sóc Trăng 05/07/2017 Xem
Kế hoạch số: 70/KH-UBND Tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 27/06/2017 Xem
Kế hoạch số: 67/KH-UBND Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 16/06/2017 Xem
Chỉ thị số: 08/CT-UBND Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 05/06/2017 Xem
Công văn số: 750/UBND-TH Về việc thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 03/05/2017 Xem
Chỉ thị số: 06/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/04/2017 Xem
Kế hoạch số: 46/KH-UBND Thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/04/2017 Xem
Kế hoạch số: 44/KH-UBND Phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 13/04/2017 Xem
Kế hoạch số: 36/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 21/03/2017 Xem
Kế hoạch số: 30/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2017 Xem
Kế hoạch số: 26/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/02/2017 Xem
Kế hoạch số: 24/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 02/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Xem
Quyết định số: 174/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/01/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 55/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết năm 2018
Công điện khẩn số: 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v ứng phó với cơn bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 52/TB-UBND của UBND tỉnh V/v di dời dân ngoài tuyến đê biển vào nơi trú, tránh bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 51/TB-UBND của UBND tỉnh V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng cơn bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 01/TB-BCĐ UBND của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN về việc cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt trên biển để phòng, tránh bão số 16 (Tembin)
Công văn số: 45/PCTT của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN V/v ứng phó với bão Tembin
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Võ Kim Tiến, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Trung, xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Lưu Võ, sinh năm 1952; cư trú: số 57, đường Mai Thanh Thế, khóm 3, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thể lệ và gợi ý về chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu