Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
SỐ LIỆU THỐNG KÊ KT-XH
Skip portlet Portlet Menu
      Năm 2014 qua đi, Sóc Trăng như lại khoác trên mình thêm chiếc áo mới khi được đánh giá là một năm thành công lớn trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đà suy thoái kinh tế, tình hình thế giới phức tạp, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra... nhưng Sóc Trăng vẫn vững bước đi lên, đạt được những thành tựu đáng phấn khởi: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao với mức 10,04% (năm 2013 là 9,4%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm về nông nghiệp, tăng về công nghiệp, dịch vụ; văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên.
        Trong bối cảnh khó khăn chung, tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,72%, cao hơn so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2012 là 7,75%); trong đó, khu vực I tăng 9,20%, khu vực II tăng 7,34% và khu vực III tăng 11,72%.
     Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn đang dần được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 4,56%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt,... tăng 13,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 17%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 (tính theo giá cố định 1994) đạt 767 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 5.111 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ. 
     Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 13,2% so với tháng trước và tăng 6,98% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,1% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 4,32%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt,... tăng 17,07%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,13%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 (tính theo giá cố định 1994) đạt 695,5 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 4.297,6 tỷ đồng, đạt 53,39% kế hoạch và tăng 4,9% so với cùng kỳ. 
          Mặc dù nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,7%; trong đó khu vực I tăng 9,15%, khu vực II tăng 4,87% và khu vực III tăng 10,33%. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực.
     Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 (tính theo giá cố định 1994) đạt 627,2 tỷ đồng (tăng 5,13% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ). Tính chung 4 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 2.381,8 tỷ đồng, đạt 29,59% kế hoạch và tăng 5,19% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp có mức tăng cao là gạo tăng 30%; đường kết tăng 32,8%; gạch nung tăng 45,7%; chả cá đông lạnh tăng 24,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2,3% so với tháng trước; tính chung 4 tháng tăng 5,32% so với cùng kỳ.
     Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 72 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 26,3% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký 176,7 tỷ đồng (tăng 21,6%), đồng thời có 12 doanh nghiệp và 06 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký giải thể.
     Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2013 tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 24,27% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp chế biến tăng 26,32%; tôm đông tăng 27,14%, chả cá đông lạnh tăng 46,88%, đường kết tăng 63,80%, sản xuất bia tăng 13,70%.

        UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các nguồn vốn FDI và ODA, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

        Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung đang trên đà phục hồi nhưng còn diễn biến khó lường; tình hình kinh tế vĩ mô trong nước chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tăng cao; trong tỉnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào tăng cao, dịch bệnh gây thiệt hại đáng kể trong nuôi tôm,.... nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.


Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 55/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết năm 2018
Công điện khẩn số: 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v ứng phó với cơn bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 52/TB-UBND của UBND tỉnh V/v di dời dân ngoài tuyến đê biển vào nơi trú, tránh bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 51/TB-UBND của UBND tỉnh V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học do ảnh hưởng cơn bão số 16 (Tembin)
Thông báo số: 01/TB-BCĐ UBND của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN về việc cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt trên biển để phòng, tránh bão số 16 (Tembin)
Công văn số: 45/PCTT của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN V/v ứng phó với bão Tembin
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Võ Kim Tiến, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Trung, xã An Thạnh I, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Lưu Võ, sinh năm 1952; cư trú: số 57, đường Mai Thanh Thế, khóm 3, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thể lệ và gợi ý về chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu