Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 4 9 8 3 3
 
 
 
 
 
Phòng tuyên truyền
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN

Số điện thoại Phòng Tuyên truyền và địa bàn: 0793.629373; Fax: 0793.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email


Di động

1

Âu Hiền Đạt

TP. Tuyên truyền và Địa bàn

ahdat@soctrang.gov.vn


091.8529777

2

Lâm Thị Trúc Loan

PTP. Tuyên truyền và Địa bàn

lttloan@soctrang.gov.vn


0123.8020000

3

Phạm Thị Bé Thi

Chuyên viên

ptbthi@soctrang.gov.vn


0168.8979916

4

Đồ Hoàng

Cán sự

dhoang@soctrang.gov.vn


093.9318325Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và địa bàn

I. Chức năng:

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng giúp Trưởng Ban Dân tộc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

            1. Tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

            2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền hàng năm trong lĩnh vực công tác dân tộc và kiến nghị đề xuất việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc nhiệm vụ của Ban Dân tộc. Xây dựng đề cương tuyên truyền từng chuyên đề theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan; đồng thời, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định.

3. Giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của Sư sãi phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Phối hợp, giúp Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo quy định.

4. Thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số để tổng hợp tham mưu lãnh đạo cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

5. Giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với người Hoa; xây dựng lực lượng nồng cốt và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và theo dõi tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Mô hình thí điểm về bình đẳng giới.

6. Biên tập tin, bài, ảnh gửi đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan.

7. Tham mưu lãnh đạo cơ quan xây dựng các chương trình liên tịch với các ngành (gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và triển khai thực hiện các chương trình liên tịch.

 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu