Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 6 0 1 4 5 2
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portlet Portlet Menu

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Ban Dân tộc tỉnh gồm 01 Trưởng ban và từ 01 đến 03 Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban


 


Đ/c Lý Bình Cang

Trưởng ban

Email: lbcang@soctrang.gov.vn
 

Đ/c Lý Sóc Kha

Phó Trưởng ban

Email: lskha@soctrang.gov.vn

 

Đ/c Danh Phương

Phó Trưởng ban

Email: dphuong@soctrang.gov.vn

 

Đ/c Thạch Thị Kế Rin

Phó Trưởng ban

Email: ttkrin@soctrang.gov.vn

 

     DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC BAN DÂN TỘCHọ và tên

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

di động

Lãnh đạo Ban

Lý Bình Cang

Trưởng ban

0793.603789

0919.305321

Lý Sóc Kha

Phó Trưởng ban

0793.827403

0916.742601

Danh Phương

Phó Trưởng ban

0793.624339

0122.6544177

Thạch Thị Kế Rin

Phó Trưởng ban

 

098.8137393

Lãnh đạo Phòng

Thạch Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

0793.821332

0919.588330

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

0793.827381

0915.780664

Lâm Văn Son

TP. Chính sách Dân tộc

0793.629372

0918.529777

Âu Hiền Đạt

TP. Tuyên truyền và Địa bàn

0793.629373

0984.838477


TP. Kế hoạch Tổng hợp

 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu