Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 6 0 1 4 6 1
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1115/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực ĐBSCL năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 17/05/2017 Xem
10/QĐ-BTCUBND Quyết định thành lập 04 Tiểu ban tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, Khu vực ĐBSCL năm 2017 Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2017 17/05/2017 Xem
02/2017/TT-UBDT Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 Ủy ban Dân tộc 22/05/2017 Xem
582/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020 Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017 Xem
518/UBND-VX Về việc tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/03/2017 Xem
203/UBND-VX Về thống nhất sử dụng chữ Khmer trong văn bản hành chính nhà nước UBND tỉnh Sóc Trăng 15/02/2017 Xem
02/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 04/01/2017 Xem
44/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 10/01/2017 Xem
17/QĐ-UBDT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc pham vi chức nnag8 quản lý của Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc 12/01/2017 Xem
440/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc Văn phòng Chính phủ 28/12/2016 Xem
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu