Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 6 0 1 4 5 5
 
 
 
 
 
Thành tựu
Skip portlet Portlet Menu
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan Dân tộc
(03/5/1946 - 03/5/2016)

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng những chặng đường lịch sử
---------------------------

Nước ta là quốc gia đa dân tộc vốn có truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các dân tộc trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trên tất cả các lĩnh vực.


Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 58 ngày 03/5/1946 thành lập Nha Dân tộc thiểu số tại Nghị định số 359 ngày 09/9/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với chức năng, nhiệm vụ “xem xét các vấn đề chính trị và hành chánh thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tinh thần thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”.

Ngược dòng lịch sử, dưới chế độ của thực dân đế quốc và tay sai bù nhìn, đặc biệt là ở thời kỳ (1954 - 1963) dưới ách thống trị của chế độ Ngô Đình Diệm, với chính sách “đồng hóa dân tộc” Diệm đã thực hiện một cách thô bạo đối với đồng bào Khmer ở Nam Bộ nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng, họ gọi người Khmer là “người Việt gốc Miên” và không cho hưởng mọi chế độ chính sách dân tộc ít người. Thâm độc hơn, chúng cho thành lập “Ty Miên vụ”, chúng lấy Trường Samakum làm trụ sở và cho đồng bọn lấy xi măng trét lấp dòng chữ Khmer trên cổng trụ sở “Samakum Săksar Vithyalay Khmer - Côsănsin” (Hội Phục Hưng, đức, trí, thể dục cao miên - Nam Kỳ) và cho đóng cửa Trường Section Frano Khmer, cấm không cho dạy chữ Khmer kể cả trường dạy trong chùa Khmer. Về mặt kinh tế, ở vùng nông thôn Diệm cho thực hiện chính sách “cải cách điền địa”, “người cày có ruộng” nhưng thực chất là cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt thành quả cách mạng về ruộng đất mà nông dân đã giành được trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; đồng thời, khôi phục lại quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ, phục hồi thế lực giai cấp địa chủ để làm hậu thuẫn cho chúng… Mặt khác, Mỹ - Diệm ra sức khống chế, kiềm kẹp, khủng bố gắt gao, chúng tiến hành lùng sụt, càn quét, phục kích, bao vây các cơ sở cách mạng trong vùng đồng bào Khmer - tìm bắt đồng bào sư sãi mà họ cho là “Việt cộng”.

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu