Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Tiếng Việt | English


 LIÊN KẾT WEBSITE
Thư viện ảnh
Tin ảnh Triển khai Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ghép cá rô phi tại Lai Hòa, Vĩnh Châu
(18/11/2017)


Đoàn khảo sát thực trạng ao nuôi các hộ đăng ký thực hiện Mô hình nuôi 

 tôm thẻ chân trắng ghép các rô phi tại Lai Hòa, Vĩnh Châu

 


Đoàn khảo sát chọn hộ chấm điểm và chọn được hộ ông Lâm Kim Phát là hộ 

có đủ điều kiện thực hiện Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 

ghép các rô phi tại Lai Hòa, Vĩnh Châu


   

Cán bộ Trạm Khuyến nông thị xã Vĩnh Châu tập huấn kỹ thuật 

Mô hình Nuôi thẻ chân trắng ghép cá rô phi cho bà con 

nông dân tại xã Lai Hòa, Vĩnh Châu


 
Ao nuôi của hộ ông Lâm Kim Phát chuẩn bị thực hiện Mô hình Nuôi thẻ chân trắng ghép cá rô phi Cán bộ Trạm Khuyến nông đi kiểm tra công trình ao và giao các bộ test môi

 trường cho ông Lâm Kim Phát để chuẩn bị ao trước khi thả giống Cán bộ Khuyến nông Trạm Vĩnh Châu thuần giống và thả giống cho hộ

ông Lâm Kim Phát  thực hiện mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng 

ghép cá rô phi tại Lai Hòa, Vĩnh Châu Trạm Khuyến nông Vĩnh Châu kiểm tra tôm của hộ ông Lâm Kim Phát


 Tôm nuôi của hộ ông Lâm Kim Phát được 50 ngày đạt cở 100 con/kg

  
Thu hoạch tôm mô hình Nuôi thẻ chân trắng ghép cá rô phi năm 2017, tại Lai Hòa, Vĩnh Châu


 Thu hoạch tôm mô hình Nuôi thẻ chân trắng ghép cá rô phi năm 2017, tại Lai Hòa, Vĩnh Châu


Tin ảnh: Lương Thị Bảo Thanh

Văn bản mới
 Quyết định phê duyệt Báo cáo rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết tôm nước lợ vào QH thuỷ sản tỉnh ST tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Trần Đề
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) thị xã Vĩnh Châu
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Trang chủ
Liên hệ | Góp ý | Sơ đồ website | Trở lên đầu trang
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3824967; Email: DuanCRSDST@gmail.com

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Website: ict.soctrang.gov.vn