Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Tiếng Việt | English


 LIÊN KẾT WEBSITE
Hợp phần A
Skip portlet Portlet Menu

Với mục tiêu tăng cường năng lực quản lý nghề cá theo hướng bền vững và phù hợp với định hướng phát triển của ngành cũng như nâng cao mức sống cộng đồng ven biển, khai thác được thế mạnh kinh tế biển của huyện/thị xã. Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành 03 Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ tại 3 huyện/thị ven biển (huyện Cù Lao Dung , huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu). Cả 3/3 quy hoạch ISP được Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và đã tổ chức công bố tại vùng dự án và trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý dự án. Đối với hoạt động này Sóc Trăng là tỉnh hoàn thành đầu tiên trong 09 tỉnh dự án. Đạt được kết quả như trên Ban quản lý dự án CRSD đã sớm thành lập Tổ ISP cấp tỉnh (tất cả Sở Ban ngành), nhóm ISP cấp tỉnh, Tổ ISP cấp huyện/thị (các Ban ngành và phòng ban của huyện/thị). Bên cạnh đó, đã thành lập tổ công tác liên ngành Quy hoạch không gian tổng hợp khu vực ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung (huyện thí điểm), huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu bao gồm các thành viên từ các ngành và cơ quan có liên quan.

Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) là một chủ đề quy hoạch mới đối với các huyện ven bờ tỉnh Sóc Trăng. 


Chiều ngày 21/9/2017, tại Hội trường Văn phòng HĐND & UBND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Ban quản lý Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)” Sóc Trăng phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch “Rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch chi tiết và phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
Vào ngày 01/8/2017, tại nhà sinh hoạt cộng đồng ấp An Quới -  xã  An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung. Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tuyên truyền “Quy hoạch không gian ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung được UBND tỉnh phê duyệt” cho các thành viên nhóm đồng quản lý 1 và người dân xã An Thạnh Ba.
Việt Nam có chiều dài bờ biển khoảng 3260km, có 28 tỉnh ven biển và hiện nay các hoạt động phát triển về công nghiệp, du lịch, thủy sản, cảng và vận tải biển cũng như đô thị hóa ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở vùng bờ. 

Ngày nay, phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái đã được chấp nhận rộng rãi như một khuôn khổ chính để đạt tới phát triển bền vững ở cả môi trường đất liền, biển và vùng bờ. Phương pháp này đưa ra một khuôn khổ quan trọng dùng cho việc đánh giá đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, đánh giá và thực hiện các biện pháp ứng phó có thể xảy ra. 

Sáng ngày 22-11-2016, tại văn phòng UBND huyện Cù Lao Dung, Ban quản lý Dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng phối hợp UBND huyện đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 2708/QĐ-UBND, ngày 04/11/2016).

Trong khuôn khổ của dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD). Ban quản lý Trung ương dự án CRSD (PCU) phối hợp với Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện Quy hoạch không gian ven bờ (ISP)”  cho các cán bộ phụ trách tiểu hợp phần A1, thành viên tổ ISP cấp tỉnh và huyện, cấp địa phương của 8 tỉnh dự án tại hội trường Khách Sạn Lam Giang Thành phố Vinh – Nghệ An, từ ngày 15/8 – 17/8/2016.

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, tại hội trường Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Sóc Trăng. Ban quản lý Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tổ chức nghiệm thu sản phẩm Báo cáo Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung – tỉnh Sóc Trăng.

Trên thế giới, quy hoạch không gian ven bờ đã được Chính phủ các nước Châu Âu nghiên cứu, xây dựng từ thập niên 70. Điển hình là Chính phủ Hoa Kỳ, đã trải qua gần 45 năm để nghiên cứu, xây dựng quy hoạch không gian ven bờ cho Bang Masschusetts. 


Trang đầu Trang trước 1234 Trang sau Trang cuối
Văn bản mới
 Quyết định phê duyệt Báo cáo rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết tôm nước lợ vào QH thuỷ sản tỉnh ST tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Trần Đề
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) thị xã Vĩnh Châu
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Trang chủ
Liên hệ | Góp ý | Sơ đồ website | Trở lên đầu trang
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3824967; Email: DuanCRSDST@gmail.com

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Website: ict.soctrang.gov.vn