Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Tiếng Việt | English


 LIÊN KẾT WEBSITE
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Khoản tín dụng số 5113-VN-Tiếng Việt Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế 09/08/2012  Xem
Hiệp định tài trợ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Khoản tín dụng số 5113-VN-English Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế 09/08/2012  Xem
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Bộ NN và PTNT 11/04/2012  Xem
Khung quản lý môi trường và xã hội (MSMF) cho dự án nguồn lợi vì sự phát triển bền vững (CRSD) tại Việt Nam Bộ NN và PTNT - Ngân hàng thế giới (WB) 02/04/2012  Xem
Khung chính sách dân tộc thiểu số - Dự án nguồn lợi vì sự phát triển bền vững Dự án Nguồn lợi vì sự phát triển bền vững 01/12/2011  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
Văn bản mới
 Quyết định phê duyệt Báo cáo rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết tôm nước lợ vào QH thuỷ sản tỉnh ST tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Trần Đề
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) thị xã Vĩnh Châu
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Trang chủ
Liên hệ | Góp ý | Sơ đồ website | Trở lên đầu trang
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3824967; Email: DuanCRSDST@gmail.com

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Website: ict.soctrang.gov.vn