Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Tiếng Việt | English


 LIÊN KẾT WEBSITE
Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
(01/10/2013)

          Ngày 12/9/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản gồm có 4 chương và 46 điều.

          Các vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản quy định tại Nghị định này bao gồm vi phạm các quy định về : Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Khai thác thủy sản; Quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá; Nuôi trồng thủy sản, sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; Thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản; Ngành nghề dịch vụ thủy sản; Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản. Các vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.


          Các đối tượng bị xử phạt là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động thủy sản quy định trong Nghị định là 100 triệu đồng áp dụng đối với cá nhân và 200 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức.


          Chương II của Nghị định quy định chi tiết mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quy định chi tiết tại Chương III. Các mức phạt quy định tại hai Chương này áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức vi phạm, mức phạt gấp hai lần.


          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2013, thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010, của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.


(Theo Tổng cục Thủy sản)

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
Văn bản mới
 Quyết định phê duyệt Báo cáo rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết tôm nước lợ vào QH thuỷ sản tỉnh ST tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Trần Đề
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) thị xã Vĩnh Châu
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Trang chủ
Liên hệ | Góp ý | Sơ đồ website | Trở lên đầu trang
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3824967; Email: DuanCRSDST@gmail.com

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Website: ict.soctrang.gov.vn