Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Tiếng Việt | English


 LIÊN KẾT WEBSITE
Sự kiện nổi bật
Training on financial management and asset management for 05 coastal fisheries co-management groups.
(02/08/2017)

As the approval of Soc Trang Department of Agriculture and Rural Development on implementing plan of building fishery co-management model under Component C, Coastal Resources for Sustainable Development project in Soc Trang province organized a training course on financial management and asset management for 05 coastal fisheries co-management groups at Tin Hoa hotel on July 14, 2017.

Attendees of the training course are Mr. Lu Tan Hoa, Deputy Director of Soc Trang CRSD project, representatives of Soc Trang Fisheries Sub-department, representatives of coastal Commune People’s Committees, and Representative Boards of 05 co-management groups.Picture: Ms. Le Thi Bao Tran - Accountant of CRSD project in Soc Trang province

 is guiding on task of financial management.


At the training course, Ms. Le Thi Bao Tran - Accountant of CRSD project in Soc Trang province has guided two main contents: Financial management and asset management in the co-management groups. Throughout the training, the Representative Boards of the co-management groups have basically learned accounting knowledge such as how to record, calculate and reflect revenues, expenditures and situation of rotation and use of assets and materials, operating capital of the management group.


Attending this training course, there is Mr. Bui Thanh Hoang, Head of Representative Board of co-management group 1. He said: "I attend this training course to be equipped with knowledge to perform well skills on management, contribute to support our co-management group to operate more effectively in the future”.


Picture: Mr. Bui Thanh Hoang - Head of Representative Board of Co- management group 01 at the training course.


To the discussion section, the trainees had a very active discussion and had been answered questions related to financial management and asset management of the group. The knowledge from this training course will help the trainees apply well in their task.


Picture: The trainees took souvenir photograph. 

Người dịch: Nguyễn Thị Ngọc Diễm  


http://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/crsdp/!ut/p/c5/hY_BUoMwFEW_pR_gJEAhsIQEArSlFLVANg6lNBMJiYrjFL5e6kY36nvLM_e-dwADy6rmQ_DmXWjVSFAB5jy5frjBiWfBPYohTDI7h_HaMJPCWXj9g7tHL1o4pkd7C82A2P-kU8C41KflTkna_kq0z0lIinEOoIxPZrpPqAjTe-2Hu1jeDQpNedDD9mDVXJNBPQj7rZrzg0QSJlQZpejW22cKxw0260oZZza5JmXz1chHEY2vZ_eR4FwWDr-gnbYiUN58__7_xuEv40OQxXroQA0Y-m6hEfK-PLPUwDC0TVDLjjftBF6Gau76C-b-avUJ97rARg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOEFFS0NJOTMwTzdIMDBJTjVQMEg0MTJJUjY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/crsdp/duannguonloivenbien/tinmoi/cong+tac+tap+huan+quan+ly+tai+chinh+cho+5+nhom+dql+2372017

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Văn bản mới
 Quyết định phê duyệt Báo cáo rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch chi tiết tôm nước lợ vào QH thuỷ sản tỉnh ST tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung.
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Trần Đề
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) thị xã Vĩnh Châu
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định phê duyệt "Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội" dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
 Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Trung ương Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Trang chủ
Liên hệ | Góp ý | Sơ đồ website | Trở lên đầu trang
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3824967; Email: DuanCRSDST@gmail.com

Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Website: ict.soctrang.gov.vn