Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 8 2 2 6
 
 
 
 
 
Tin trong huyện
xã Trinh Phú - kết quả thực hiện nguồn vốn ngân sách cho sự nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2017
(13/12/2017)

Trinh phú là xã có đông đồng bào khmer sinh sống, là một trong những xã nghèo được thụ hưởng chương trình 135 của Chính phủ, trong những năm qua bên cạnh sự quan tâm đầu tư từ các nguồn vốn của Trung ương về hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật… xã Trinh Phú còn được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cho sự nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2015-2017.

Với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kế Sách, Qua 3 năm triển khai thực hiện nguồn vốn này, tình hình sản xuất của nông dân xã Trinh Phú đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả từ 2015-2017 nông dân xã Trinh Phú được hỗ trợ hơn 18.000kg lúa giống cao sản, nguyên chủng và cấp xác nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho các cánh đống mẫu thuộc ấp 1, ấp 8, ấp 9 và ấp 10… với diện tích hơn 150ha, gần 170 hộ nông dân tham gia sản xuất, trị giá tiền lúa giống hơn 210 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 3.000đ/kg lúa giống, còn lại do nông dân đối ứng; bên cạnh chương trình còn hỗ trợ cây giống cho nông dân thực hiện mô hình mẫu như: Nhãn Ido 150 cây trồng trên diện tích 2.400m2; 400 cây Bưởi da xanh trồng trên diện tích 5.700m2, 300 cây chanh không hạt trồng trên diện tích 3.500m2… với số tiền đầu tư 20, 4 triệu đồng…

Bên cạnh việc đầu tư vốn, giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp va phát  triển nông thôn huyện Kế Sách còn chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp địa phương mở được 22 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa các lợi cây ăn  trái  cho gần 700 nông dân theo học, cùng thời gian này Phòng nông nghiệp phối hợp địa phương tổ chức 10 cuộc Hội thảo đầu bờ và tổ chức cho hàng trăm lượt nông dân trực tiếp sản xuất đi tham quan để học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả trong và ngoài địa phương để nông dân áp dụng thành công trong sản xuất.

Sự quan tâm đầu tư từ nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật, sự chỉ đạo quản lý sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp nong dân Trinh Phú tiến bộ đáng kể, bà con đã biết ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất, thay đổi tập quán sản xuất cũ chuyển sang áp dụng mô hình sản xuất mới an toàn hơn, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản,  đáp ứng yêu cầu khắc khe của thị trường, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tiêu biểu được địa phương nhân rộng, nông dân có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, đưa nền nông nghiệp phát triển, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo địa phương.

Như vậy có thể khẳng định, qua 3 năm thực hiện các mô hình sản xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp cho sự nghiệp nông nghiệp tại xã Trinh Phú đã mang lại hiệu quả thiết thực và được đánh giá cao, đây là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp trong những năm tiếp sau.

                                            Ảnh 1: Quang cảnh  thu hoạch lúa cánh đồng mẫu

                         Ảnh 2: Nhãn Ido

Văn Hiệp (Đài TT Kế Sách)

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu