Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 8 3 3 1
 
 
 
 
 
Tin trong huyện
Kế Sách nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”
(13/06/2018)

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đặc biệt là cán bộ, nhân viên ngành y tế, hội viên Hội Đông y và đại lý Đông dược trên địa bàn toàn huyện. Ngoài ra, Huyện ủy còn chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh, Phòng Văn hoá Thông tin, các trạm Truyền thanh, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên bám vào nội dung Chỉ thị tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, cả chiều rộng đến chiều sâu. Qua triển khai, quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể nhất là cán bộ, nhân viên ngành y tế, hội viên Hội Đông y có chuyển biến nhận thức về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam nói chung, của huyện Kế Sách nói riêng.

Để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW được chặt chẽ, các hoạt động của Hội Đông y huyện, hoạt động của các đại lý Đông dược, cơ sở châm cứu, các phòng chẩn trị Đông y trên địa bàn toàn huyện tuân thủ đúng theo pháp luật. Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện việc giám sát các đơn vị trực thuộc, các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn trong việc thực hiện chỉ thị 24-CT/TW. Định kỳ hàng quý Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện tiến hành giám sát hoạt động các trạm Y tế xã, thị trấn trong đó có công tác Y học cổ truyền nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và định hướng phát triển cho hoạt đông khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của Trạm y tế xã, thị trấn.

10 năm qua Hội Đông y huyện làm tốt công tác kết hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành về công tác y học cổ truyền, dược học cổ truyền, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; mở các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ làm công tác Y học cổ truyền, hội viên Hội Đông y, đặc biệt là tổ chức các hoạt động chuyên môn một cách có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp tích cực với Phòng Y tế huyện luôn làm tốt công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Hội Đông y, Hội châm cứu huyện; Phòng Y tế huyện giám sát, hướng dẫn các hoạt động của Hội Đông Y, Hội châm cứu, các cơ sở khám chẩn trị Đông y, cơ sở Đông dược tư nhân; các hoạt động Y học cổ truyền của y tế công lập như Bệnh viện đa khoa huyện, trạm y tế xã theo đúng các quy định của pháp luật.

Hệ thống Y học cổ truyền trong ngành Y tế Công lập được đầu tư, nâng cấp. Trung tâm Y tế huyện từ chổ chỉ có 01 phòng khám Y học cổ truyền ghép chung với Khoa Nội năm 2008; nay đã thành lập hẳn khoa Y học cổ truyền có 02 phòng khám Y học cổ truyền được trang bị đầy đủ các máy móc, trang thiết bị chủ yếu cho khám chữa bệnh Y học cổ truyền, với đội ngũ thầy thuốc đã qua đào tạo cơ bản về Y học cổ truyền, với 10 biên chế trong đó có 01 Bác sĩ Y học cổ truyền, 07 Y sĩ, 02 nhân viên y tế. Riêng cán bộ phụ trách Y học cổ truyền tuyến xã: có 12/13 Trạm y tế xã có cán bộ phụ trách, trình độ chuyên môn: Y sĩ đông y. Có 10 máy điện châm,  03 đèn chiếu hồng ngoại, 02 máy kéo cột sống, 02  máy tập cơ đùi và một số dụng cụ chữa trị khác.

Đến nay hầu hết các Trạm y tế xã đều có cán bộ phụ trách về Đông y. 100 % các Trạm y tế đều có vườn thuốc nam mẫu, có tối thiểu 40 loại cây thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Các Trạm y tế đều được trang bị một số máy móc, dung cụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền như máy điện châm, đèn hồng ngoại,... Nguồn thuốc Đông dược phong phú đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Có từ 30 - 40 loại thuốc đông y các loại tại các tủ thuốc Trạm y tế xã.

Hội Đông Y, hội châm cứu huyện được thành lập và từng bước phát triển; góp phần quan trọng trong phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm đa dạng, phong phú các hình thức điều trị cho bệnh nhân. Tạo được niềm tin trong nhân dân, mô hình phòng thuốc nam Phước thiện có kết hợp châm cứu gắn với nhà chùa thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị, tuy nhiên cần có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động của Hội Đông Y, Hội châm cứu huyện từng bước đi vào nề nếp và có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2008 có 36 hội viên thì đến nay đã có 42 hội viên trên toàn huyện, với 04 chi hội nằm ở các xã như: Nhơn Mỹ, Thới An Hội, thị trấn Kế Sách, thị trấn An Lạc Thôn. Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động về Y học cổ truyền từng bước đã đi vào nề nếp kể cả ở khu vực công lập và tư nhân; hiện Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực quản lý hoạt động hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn huyện.

Việc kết hợp Y học cổ truyền và y học hiện đại rất được ngành y tế quan tâm. Hàng năm đều có xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Trung tâm y tế huyện và các Trạm y tế xã. Danh mục thuốc của Trạm y tế xã có xây dựng thuốc đông y. Tỷ lệ khám và điều trị bằng phương pháp đông y chiếm tỷ lệ hàng năm 29-30 % tổng số khám chữa bệnh tại Trạm y tế.

Huyện có 01 vườn thuốc nam, diện tích 10.000m2; bình quân hàng tháng thu hoạch 7.500 kg thuốc tươi. 100 % các Trạm y tế xã có trồng vườn thuốc nam; mỗi vườn thuốc nam diện tích diện tích 100 m2 với tối thiểu 40 loại cây thuốc. Việc trồng các vườn thuốc nam của Hội Đông y và các Trạm y tế xã góp phần quan trọng cung cấp thuốc đông y phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân trong những năm qua; đa dạng hóa phương pháp điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) vẫn còn một số hạn chế cơ bản như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm thường xuyên và đúng mức đối với hoạt động của Hội Đông y cơ sở, từ đó đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, xã hội hóa lĩnh vực Y học cổ truyền còn yếu; chưa thu hút được nguồn vốn của xã hội, của các cơ sở tư nhân vào phát triển trong lĩnh vực đông y. Đội ngũ thầy thuốc Y học cổ truyền tuy được củng cố, kiện toàn nhưng vẫn còn thiếu so yêu cầu; chưa được cập nhật kiến thức thường xuyên, chất lượng chẩn đoán và điều trị còn thấp nên chưa thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa đồng bộ ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán và điều trị Y học cổ truyền. Cơ chế chính sách chưa đầy đủ, chậm đổi mới, chưa thật sự khuyến khích cho cán bộ làm công tác Y học cổ truyền. Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực Y học cổ truyền thấp. Từ hạn chế, yếu kém đó thời gian tới các cấp ủy cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo theo chỉ thị 24-CT/TW của Ban bí thư; vận dụng sát hợp vào tình tình thực tế tại địa phương, đặc biệt đối với ngành y tế và Hội đông y huyện để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong hoạt động Y tế trên lĩnh vực Y học cổ truyền.

- Nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng và mỗi người dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức tầm quan trọng của Đông y trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tu thư dịch thuật: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, những kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng Đông y, kết hợp Đông y với Tây y. Kế thừa, phát huy, phát triển nền Đông y của dân tộc, bảo tồn bộ phận di sản văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia viết tin, bài cho bản tin Đông y của tỉnh Hội. Động viên các lương y biết Hán văn dịch sách chuyên môn. Biên soạn in ấn và phát hành tập những bài thuốc kinh nghiệm của các lương y trong huyện.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ hội viên Hội Đông y đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao y đức đối với cán bộ làm chuyên môn Đông y nhất là các lương y có phòng chẩn trị tư nhân; đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác Đông y ở Trung tâm y tế, trạm y tế các xã, thị trấn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo phương châm giỏi về y lý, tinh thông về y thuật, trong sáng về đạo đức.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với tăng cường đầu tư của Nhà nước. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng chính sách và người nghèo trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

- Hội Đông Y cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình; kết hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong các hoạt động nhằm phát triển Y học cổ truyền. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; làm nòng cốt trong phát triển công tác Y học cổ truyền tại địa phương; tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực Y học cổ truyền.

- Phát triển và hoàn thiện tổ chức Hội Đông y từ huyện đến các chi hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép các chương trình của Hội với hoạt động của Trạm y tế xã nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống tổ chức Hội Đông y huyện ngày càng vững mạnh. Phát triển các chi hội ở các xã, thị trấn; phát triển thêm hội viên mới, mỗi năm từ 5 hội viên trở lên.

- Phát triển việc trồng thuốc nam của Hội Đông y huyện và tại hộ gia đình. Thực hiện tốt khẩu hiệu người Việt Nam dùng thuốc nam. Xây dựng vườn thuốc Nam tại Trung tâm Y tế huyện; tăng thêm số vườn thuốc nam, khóm thuốc gia đình, củng cố vườn thuốc mẫu ở trạm Y tế.

- Quan tâm bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị khám chữa bệnh bằng Đông y ở Khoa Y học cổ truyền thuộc trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở từng cấp Hội, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”./.

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu