Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 0 1 8 7 6
 
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân
Skip portlet Portlet Menu

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN KẾ SÁCH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

      1. Ông Lý Hốc Khị

      - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

      2. Ông Huỳnh Anh Dũng

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

      3. Ông Trương Minh Quân

      - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

      4. Ông Trần Minh Thử

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

      5. Ông Nguyễn Văn Hai

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện.

      6. Ông Đỗ Hoàng Tuấn

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      7. Ông Phạm Văn Tân

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      8. Ông Huỳnh Hà Nhanh

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ.

      9.Hồ Thị Thanh Thủy

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

      10. Ông Nguyễn Quang Nghiêm

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

      11.Trần Kim Giàu

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

      12. Ông Nguyễn Phùng Vỹ

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

      13. Ông Dương Thanh Nhàn

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra.

      14. Ông Lê Văn Em

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

      15. Ông Lê Tiến Đức

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Y tế.

      16. Ông Lê Văn Khởi

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp.

      17.Lý Thị Miên Kim

      - Chức vụ: Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc.

 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu