Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 0 2 9 5
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
23/BC-UBND Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện UBND huyện 08/02/2018 Xem
10/KH-UBND Về việc tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 UBND huyện 22/01/2018 Xem
09/KH-UBND Kế hoạch làm việc của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 UBND huyện 15/01/2018 Xem
08/KH-UBND Kế hoạch làm việc của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 UBND huyện 15/01/2018 Xem
06/KH-UBND Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về đất đai tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 15/01/2018 Xem
01/KH-UBND Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 UBND huyện 08/01/2018 Xem
01/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 UBND huyện 05/01/2018 Xem
03/BC-UBND Kêt quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017 UBND huyện 04/01/2018 Xem
260/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 UBND huyện 24/01/2018 Xem
1486/QĐ-UBND Công nhận xã Long Phú đạt chuẩn tiếp cận páp luật năm 2017 UBND huyện 27/11/2017 Xem
1485/QĐ-UBND Công nhận xã Châu Khánh đạt chuẩn tiếp cận pháp luạt năm 2017 UBND huyện 27/11/2017 Xem
1484/QĐ-UBND Cộng nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 UBND huyện 27/11/2017 Xem
72/TB-UBND V/v niêm yết Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện TNHSTKQGQ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền GQ của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND huyện 19/01/2018 Xem
02/CTrPH/UBND-MTTQ Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh UBND huyện, UBMTTQ 11/07/2017 Xem
90/BC-UBND Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp đến cuối năm 2017 UBND huyện 21/06/2017 Xem
47/KH-UBND Xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình năm 2017 UBND huyện 22/06/2017 Xem
87/BC-UBND Tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 UBND huyện 20/06/2017 Xem
84/BC-UBND Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Long Phú năm 2016 UBND huyện 15/06/2017 Xem
71/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2017 UBND huyện 31/05/2017 Xem
01/QCPH-UBND-UBMTTQVN Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện UBND huyện 18/05/2017 Xem
37/KH-UBND Phát động phong trào thi đua năm 2017 UBND huyện 28/04/2017 Xem
36/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội huyện Long Phú năm 2017 UBND huyện 28/04/2017 Xem
35/KH-UBND Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 28/04/2017 Xem
34/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Long Phú, năm 2017 UBND huyện 27/04/2017 Xem
33/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Long Phú, giai đoạn 2016-2020 UBND huyện 26/04/2017 Xem
32/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Long Phú giai đoạn 2017- 2020 UBND huyện 26/04/2017 Xem
30/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giai đoạn 2016-2020 UBND huyện 24/04/2017 Xem
29/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Long Phú năm 2017 UBND huyện 13/04/2017 Xem
28/KH-UBND Phát động phong trào thi đua đặt biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng (4/1992 - 4/2017) UBND huyện 10/04/2017 Xem
27/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội huyện LOng Phú, giai đoạn 2016-2020 UBND huyện 10/04/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu