Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 2 4 9 8 2
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
83/BC-UBND Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018 trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Long Phú UBND huyện 23/05/2018 Xem
82/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của CTUBND tỉnh và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của TTCP về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các CQHCNN các cấp 6 tháng đầu năm 2018 UBND huyện 23/05/2018 Xem
81/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 23/05/2018 Xem
03/KH-HĐND Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Long Phú, khóa XI HĐND huyện 22/05/2018 Xem
71/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 5 năm 2018 UBND huyện 11/05/2018 Xem
255/UBND-VP Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, chất lượng công vụ và công tác cải cách hành chính UBND huyện 04/05/2018 Xem
27/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Long Phú và ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ huyện Long Phú UBND huyện 26/04/2018 Xem
58/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân. nông thôn UBND huyện 09/04/2018 Xem
57/BC-UBND Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 UBND huyện 09/04/2018 Xem
52/BC-UBND Kết quả công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 06/04/2018 Xem
42/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 UBND huyện 12/04/2018 Xem
41/KH-UBND Triển khai thực hiện coogn tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 10/04/2018 Xem
40/KH-UBND Hỗ trợ học nghề tìm việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Logn Phú, giia đoạn 2018-2025 UBND huyện 04/04/2018 Xem
39/KH-UBND Quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Long Phú, giai đoạn 2018 - 2025 UBND huyện 04/04/2018 Xem
38/KH-UBND Công tác văn thư lưu trữ năm 2018 UBND huyện 30/03/2018 Xem
15/TB-UBND V/v rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Long Phú UBND huyện 17/04/2018 Xem
54/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ chủ yếu Quý II/2018 UBND huyện 06/04/2018 Xem
37/KH-UBND Thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 30/03/2018 Xem
36/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Long Phú năm 2018 UBND huyện 30/03/2018 Xem
35/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tựan toàn xã hội đến năm 2020" trên địa bàn huyện Logn Phú UBND huyện 29/03/2018 Xem
34/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 26/03/2018 Xem
33/KH-UBND Thực hiện "Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện Logn Phú UBND huyện 26/03/2018 Xem
49/BC-UBND Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2017 UBND huyện 27/03/2018 Xem
30/KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Long Phú cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 UBND huyện 19/03/2018 Xem
45/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 19/03/2018 Xem
29/KH-UBND Thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn huyện Long Phú kỳ 2014 - 2018 UBND huyện 19/03/2018 Xem
28/KH-UBND Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2018 UBND huyện 14/03/2018 Xem
42/BC-UBND Công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện 14/03/2018 Xem
41/BC-UBND Kết quả rà soát tổng hợp danh mục các quy hoạch trên địa bàn huyện Long Phú UBND huyện 12/03/2018 Xem
40/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ chủ yếu Quý II/2018 UBND huyện 12/03/2018 Xem

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu