Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 4 2 0 8
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
01/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Long Phú UBND huyện 18/05/2017 Xem
05/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Phú UBND huyện 26/09/2016 Xem
04/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Phú UBND huyện 26/09/2016 Xem
03/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú UBND huyện 01/04/2016 Xem
02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Long Phú UBND huyện 09/03/2016 Xem
01/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Phú UBND huyện 14/01/2016 Xem
05/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Long Phú UBND huyện 14/08/2015 Xem
04/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Long Phú UBND huyện 14/08/2015 Xem
03/2015 QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Long Phú UBND huyện Long Phú 04/06/2015 Xem
02/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Long Phú UBND huyện 01/04/2015 Xem
01/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Long Phú UBND huyện 01/04/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu