Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 1 1 5 0 8 9 0
 
 
 
 
 
Văn bản của Huyện
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
04/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 21/12/2017 Xem
70/2017/NQ-HĐND tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018 HDND huyện Mỹ Xuyên 15/12/2017 Xem
03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 22/09/2017 Xem
02/2017/QĐ-UBND Quy chế làm việc của UBND huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 22/09/2017 Xem
01/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 31/05/2017 Xem
57/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng HĐND huyện Mỹ Xuyên 23/06/2017 Xem
56/2017/NQ-HĐND tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 HDND huyện Mỹ Xuyên 23/06/2017 Xem
04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 04/10/2016 Xem
03/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 04/10/2016 Xem
02/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Mỹ Xuyên UBND huyện Mỹ Xuyên 04/10/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 27 Ngô Quyền, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3852 850 . Fax: (0299) 3852 850. Email: ubndmx@gmail.com
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Mỹ Xuyên khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.