Cổng thông tin điện tử huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 1 3 3 6 0 4 8
 
 
 
 
 
 
Kỳ họp thứ 5
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
1791/TB-VP Thông báo về việc đăng tải Văn kiện kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Văn phòng UBND huyện Thạnh Trị 14/12/2017 Xem
941/TTr-UBND Tờ trình Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
244/BC-UBND Tình hình thực hiện đầu tư công năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
Dự kiến Chương trình Dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
Phiếu Phiếu chất vấn HĐND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
123/BC-TT.HĐND Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND huyện Thạnh Trị 05/12/2017 Xem
127/BC-BPC Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện Ban Pháp chế HĐND huyện Thạnh Trị 11/12/2017 Xem
126/BC-HĐND Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị 08/12/2017 Xem
Nội dung Nội dung gợi ý thảo luận Thường trực HĐND huyện 06/12/2017 Xem
940/TTr-UBND Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018, huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
246/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 UBND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
125/TTr-HĐND Dự kiến kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Thạnh Trị 05/12/2017 Xem
124/TTr-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 HĐND huyện Thạnh Trị 05/12/2017 Xem
245/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 UBND huyện Thạnh Trị 13/12/2017 Xem
208/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn huyện Thạnh Trị UBND huyện Thạnh Trị 01/11/2017 Xem
122/BC-HĐND Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện HĐND huyện Thạnh Trị 15/12/2017 Xem
327/BC-VKS Báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ 27/11/2017 Xem
232/BC-UBND Công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 UBND huyện Thạnh Trị 30/11/2017 Xem
231/BC-UBND Công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 UBND HUYỆN THẠNH TRỊ 30/11/2017 Xem
287/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 tại kỳ họp lần thứ 5 - HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN HUYỆN THẠNH TRỊ 28/11/2017 Xem
504/BC-CCTHADS Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THẠNH TRỊ 22/11/2017 Xem
226/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 UBND HUYỆN THẠNH TRỊ 17/11/2017 Xem
51/BC-TA Công tác thụ lý, xét xử các loại án năm 2017 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ 20/11/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Lịch tuần - Thơ mời
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Cơ quan chủ quản: HĐND - UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Huyện Thạnh Trị khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.