Cổng thông tin điện tử huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 1 4 1 3 5 1 7
 
 
 
 
 
 
Các Đơn vị sự nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
(03/04/2013)
1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793867353
Email: dangthingockhuong@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Việt Trí
Phó Giám đốc: Phạm Thị Thu Nga
Chức năng Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện về mặt tổ chức nhân sự; trực thuộc phòng Văn hóa - Thông tin huyện về mặt quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước, có nhiệm vụ: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật cùa nhà nước và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề; tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân huyện, phòng Văn hóa - Thông tin và những cơ quan quản lý văn hóa, thông tin theo quy định.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793866946
Email: daynghethanhtri@gmail.com
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Việt
Phó Giám đốc: Trần Thị Lệ Nhan
Phó Giám đốc: Trần Thanh Mỹ
Chức năng Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên: là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về mặt quản lý Nhà nước về các mặt công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động và xúc tiến việc làm, chịu sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh về các chương trình giáo dục thường xuyên; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

3. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện, ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.

Số điện thoại: 0793866171
Email: bqldathanhtri@yahoo.com.vn

Giám đốc: Nguyễn Đức Hòa 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thông
Chức năng Ban quản lý dự án các công trình xây dựng: là đơn vị sự nghiệp có thu (tự cân đối thu, chi), trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng nhà nước, có nhiệm vụ: tiếp nhận và quản lý từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành lập; quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư giao cho Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư và các dự án do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư giao cho các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư; thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với quy mô, tính chất và yêu cầu của dự án và nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư giao. Ngoài ra Ban quản lý dự án có thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn để tham gia quản lý, giám sát khi không có đủ điều kiện, năng lực để tự thực hiện nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận.

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793540302
Email: t.thienduong28@yahoo.com
Giám đốc: Lê Hoàng Nam

Phó Giám đốc: Võ Văn Hòa

Phó Giám đốc: Lâm Chí Đạt

Chức năng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có nhiệm vụ: giúp Trưởng phòng tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất; lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp huyện; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng; xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thếu liên quan đến đất đai; thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

5. Đài Truyền thanh
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793867269
Email: tienchidung@gmail.com

Trường đài: Trần Ngọc Vân

Phó Trưởng đài: Ngô Thanh Phúc

Chức năng của Đài Truyền thanh: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; là cơ quan thông tin tuyên truyền của Đảng và chính quyền địa phương, là diễn đàn của quần chúng nhân dân; góp phần triển khai thông tin các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân trong huyện và phục vụ lợi ích chung cho toàn xã hội về các mặt thông tin đại chúng; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

6. Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông
Địa chỉ: ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
Số điện thoại: 0793866309
Email: ngocddttt@gmail.com
Đội trưởng: Nguyễn Hoàng Quí
Chức năng đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông: là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ, có con dấu riêng và được mỡ tài khoản theo quy định, có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện: quản lý thu bến bải, quản lý các công trình giao thông và cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện. Đầu năm lập kế hoạch để duy tu sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn huyện theo phân công thông qua Phòng Kinh tế-Hạ tầng trình UBND huyện phê duyệt; thi công, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn huyện và được hợp đồng thi công xây lắp các công trình giao thôn nông thôn, thi công sửa chữa các công trình ngoài kế hoạch theo sự phân cấp của nhà nước quy định; tổ chức duy tu, sửa chữa thường xuyên, định kỳ các công trình như: mạng lưới đường bộ, đường thủy, cầu, các bến bãi, các biển báo, cấm mốc lộ giới, phát hoang cây cỏ và các chướng ngại vật che chắn tầm nhìn dọc hành lang bảo vệ an toàn giao thông theo phân cấp sửa chữa nhỏ các công trình hạ tầng đô thị, kiểm soát các hành vi vi phạm, phối hợp chính quyền địa phương đề xuất xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các công trình giao thông thủy bộ, thực hiện các chế độ báo cáo đột xuất, thường xuyên, định kỳ hằng tháng, quý, năm về phòng Kinh tế - Hạ tầng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Sóc Trăng.


Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Lịch tuần - Thơ mời
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Cơ quan chủ quản: HĐND - UBND Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Huyện Thạnh Trị khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.