Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 2 4 7 6 4 9
 
 
 
Văn phòng
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định số 01a/QĐ-SNV ngày 01/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008
Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ trong năm 2017
Kế hoạch số 27/KH-SNV ngày 15/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ năm 2017
Kế hoạch số 19/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 18/KH-SNV ngày 22/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đánh giá nội bộ năm 2016
Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2016
Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 10/03/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 27/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 25/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 21/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC
Báo cáo số 19/BC-SNV ngày 01/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch số 25/KH-SNV ngày 28/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Phụ lục 01: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nhóm ngành công nghệ thông tin
Thông báo số 04/TB.HĐTD.SNV ngày 08/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phân nhóm danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo chuyên ngành
Phụ lục 09: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 08: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 07: Tài liệu ôn tập môn tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 06: Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 05: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 04: Tài liệu ôn tập môn tin học dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 03: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 01: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.