Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 2 5 1 2 2 3
 
 
 
Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 08/SNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2017
Công văn số 1477/SNV-TCBC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 1386/SNV-TCBC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2343/VP-TH ngày 21/6/2017
Công văn số 1353/SNV-TCBC ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW
Công văn số 1270/SNV-TCBC ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2016 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018
Công văn số 2674/SNV-TCBC ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội, quỹ năm 2016
Công văn số 2556/SNV-TCBC ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Công văn số 244/SNV-TCBM ngày 02/02/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Công văn số 2187/SNV-TCBC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo việc quản lý, sử dụng biên chế và điều chỉnh kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021
Công văn số 2048/SNV-TCBC ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của hội có tính chất đặc thù
Công văn số 2028/SNV-TCBC ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo số lượng người hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị
Công văn 1564/SNV-TCBC ngày 20/7/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Phụ lục 01: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nhóm ngành công nghệ thông tin
Thông báo số 04/TB.HĐTD.SNV ngày 08/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phân nhóm danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo chuyên ngành
Phụ lục 09: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 08: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 07: Tài liệu ôn tập môn tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 06: Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 05: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 04: Tài liệu ôn tập môn tin học dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 03: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 01: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.