Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 2 9 6 7 3 2
 
 
 
Cải cách hành chính
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; giao quyền tự chủ và phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017-2019 đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2466/UBND-TH ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2887/QĐ-BNV ngày 15/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác CCHC cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2020
Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII
Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Trang đầu Trang trước 1234 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 188/SNV-CCVC ngày 23/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng về việc cử ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ
Phụ lục 01: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nhóm ngành công nghệ thông tin
Thông báo số 04/TB.HĐTD.SNV ngày 08/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phân nhóm danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo chuyên ngành
Phụ lục 09: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 08: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 07: Tài liệu ôn tập môn tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 06: Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 05: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 04: Tài liệu ôn tập môn tin học dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 03: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.