Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 2 4 9 1 4 5
 
 
 
Công chức, viên chức
Skip portlet Portlet Menu
Biểu mẫu Công văn số 2594/SNV-CCVC ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2451/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Biễu mẫu đính kèm Công văn 2452/SNV-CCVC ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị cung cấp danh sách lãnh đạo và quy hoạch giữ chức vụ hoặc chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị
Biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn số 2421/SNV-CCVC ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Công văn 2211/SNV-CCVC ngày 11/10/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo khóa học do Chính phủ Israel tài trợ năm 2017
Công văn số 1417/SNV-CCVC ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Công văn số 537/SNV-CCVC ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ
Công văn số 2083/SNV-CCVC ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Công văn số 2760/SNV-CCVC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Công văn số 2189/TĐTBD-HTQT ngày 21/12/2016 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức về việc thông báo chương trình học bổng ITEC (Ấn Độ) năm học 2016-2017
Công văn số 2671/SNV-CCVC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Công văn số 2672/SNV-CCVC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nghiêm quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
Công văn số 2673/SNV-CCVC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc khảo sát nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
Công văn số 2353/SNV-CCVC ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Báo cáo số 01/BC.BĐH-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban Điều hành Để án Sóc Trăng 150 về việc tổng kết thực hiện Đề án ST 150 giai đoạn 2006 - 2015

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Phụ lục 01: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nhóm ngành công nghệ thông tin
Thông báo số 04/TB.HĐTD.SNV ngày 08/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phân nhóm danh sách thí sinh dự tuyển công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo chuyên ngành
Phụ lục 09: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 08: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho xét tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 07: Tài liệu ôn tập môn tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 06: Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 05: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp xã
Phụ lục 04: Tài liệu ôn tập môn tin học dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 03: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
Phụ lục 01: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung dành cho thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.