Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 4 0 4 1 5
 
 
 
Nghiên cứu trao đổi
Long Phú qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị
(21/10/2009)

Sáng ngày 27/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) huyện Long Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thi số 30-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Dương Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, BCĐ cấp huyện; trưởng, phó ban chỉ đạo các xã, thị trấn.

Tiếp thu tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Nghị định 29-NĐ/CP của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Huyện uỷ tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt. Kết quả đến nay, huyện đã triển khai học tập được 1.638 cuộc, có 52.416 lượt cán bộ dự, trong đó cán bộ chủ chốt các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn là 132 cuộc, có 3.564 đồng chí dự, chiếm 97,32% đảng viên trong toàn huyện. Ban Dân vận kết hợp với Mặt trận, các đoàn thể tổ chức triển khai được 316 cuộc, có 12.912 lượt cán bộ là BTV, BCH các đoàn thể các cấp, cán bộ chi, tổ hội các đoàn thể và đoàn viên, hội viên, đạt 87,32%.    

Song song đó, còn kết hợp với Đài, trạm truyền thanh huyện và xã tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân. Đầu năm 2007, tiếp thu tinh thần Pháp lệnh thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho huyện ủy triển khai 4 cuộc, có 292 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn tham dự. Các ngành xã, thị trấn triển khai trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được 136 cuộc, có 5.256 lượt người dự.

Xác định tổ chức bộ máy là nhân tố quyết định, trong đó vai trò, nhiệm vụ của ban chỉ đạo tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy ban chỉ đạo các cấp. Hàng năm, ban chỉ đạo có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và thường xuyên sơ, tổng kết. Trong chỉ đạo có chọn điểm, có phân công thành viên chỉ đạo từng xã, thị trấn và ngành. Các ban của HĐND và UBMTTQ thường xuyên phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể luôn nhận thức được vai trò, vị trí của việc thực hiện QCDC và phát huy quyền làm chủ của nhân, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Sự đóng góp to lớn đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn nắm trước; riêng năm 2008, tăng trưởng kinh tế đạt 13,20% (tăng 1,26%); tổng sản lượng lương thực hàng năm đều tăng; thu ngân sách và các nguồn quỹ khác đạt 109,37% chỉ tiêu nghị quyết; công tác xoá đói giảm nghèo được chính quyền các cấp quan tâm hơn; năm 2008, có 1.404 hộ thoát nghèo (trong đó có 609 hộ Khmer), đạt 100,29% chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 17,07%; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1 tỷ 654 triệu đồng, xây dựng bàn giao 74 căn nhà tình nghĩa, đạt 106,67% chỉ tiêu nghị quyết và 2.930 căn nhà tình thương, đạt 107,25% chỉ tiêu. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh và tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội như: hệ thống giao thông được nối liền thông suốt, xã liền xã, ấp liền ấp, tạo thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu hàng hoá, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói giảm nghèo, giảm dần tệ nạn xã hội ở nông thôn.

Nhìn chung, qua thực hiện QCDC, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và phát huy; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn tiêu biểu và làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện QCDC, từ đó tác động đến phong trào chung của huyện. Đây cũng là điều kiện để xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên và góp phần trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và thực hiện QCDC, từng lúc, từng nơi chưa đi vào nề nếp; việc công khai dân chủ ở một số ít đơn vị chưa đầy đủ và đúng quy định; một số ít nơi còn mang tính hình thức. Chế độ thông tin, báo cáo thiếu thường xuyên, chưa kịp thời, từ đó việc chỉ đạo, uốn nắn và tổng hợp tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn. 

Từ những kết quả nêu trên có thể những rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, triển khai thực hiện QCDC phải thực hiện đầy đủ và đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước thì mới phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân

Hai là, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và có những giải pháp giúp cho cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; nơi nào thực hiện tốt QCDC sẽ tạo được động lực to lớn trong phong trào quần chúng tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ba là, việc thực hiện QCDC phải gắn liền với sự chỉ đạo cải tiến quy chế, chế độ và phong cách làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính phải phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, thực hiện QCDC phải gắn liền với việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (lần 2) và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phải nâng cao nhận thức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong triển khai và thực hiện QCDC.

Ngọc Thuần

(Nguồn: Website Tỉnh ủy Sóc Trăng)

 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số 69/TB-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Công văn số 1726/SNV-CCVC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018
Công văn số 1699/SNV-CCHC ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ cải cách hành chính
Thông báo số 68/TB-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch số 01/KH.HĐTNN-SNV ngày 02/8/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên về việc Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương năm 2018 lên ngạch chuyên viên năm 2018 tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 1531/SNV-CCVC ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Công văn số 1517/SNV-CCVC ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán tại Quy Nhơn
Công văn số 1263/SNV-CCVC ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017, tình hình thực hiện năm 2018 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019
Công văn số 1175/SNV-CCVC ngày 05/6/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.