Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 3 6 8 1 5
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018
(09/02/2018)

     Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai, ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.


     Nội dung kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của tỉnh năm 2018 tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:


1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế

2. Công tác xây dựng pháp luật

3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

4. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản văn bản quy phạm pháp luật

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

7. Công tác bồi thường nhà nước

8. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

9. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

10. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng


     Theo đó, tại mỗi nhiệm vụ sẽ gắn với từng nội dung triển khai cụ thể, có phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành các phần việc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 tại đơn vị mình, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


     Hi vọng rằng với những chỉ đạo sát sao, cụ thể của UBND tỉnh trong nội dung, định hướng thực hiện tại Kế hoạch này và sự quyết tâm của các đơn vị, công tác pháp chế năm 2018 của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Bên cạnh đó cũng sẽ nâng cao hơn năng lực, tăng cường tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế thông qua hoạt động rà soát, kiện toàn đội ngũ này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.


Kim Hằng – Phòng Cải cách hành chính

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 1699/SNV-CCHC ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ cải cách hành chính
Thông báo số 68/TB-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch số 01/KH.HĐTNN-SNV ngày 02/8/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên về việc Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương năm 2018 lên ngạch chuyên viên năm 2018 tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 1531/SNV-CCVC ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp báo cáo điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Công văn số 1517/SNV-CCVC ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán tại Quy Nhơn
Công văn số 1263/SNV-CCVC ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017, tình hình thực hiện năm 2018 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019
Công văn số 1175/SNV-CCVC ngày 05/6/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 168/TB-HVCTKVII ngày 26/4/2018 về tuyển sinh hệ đại học chính trị (văn bằng 2) năm 2018
Thông báo số 434/TB-HCQG ngày 03/4/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018
Thông báo số 656/TB-HCQG ngày 15/5/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.