Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 3 9 0 4 6 6
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018
(09/02/2018)

     Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai, ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.


     Nội dung kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của tỉnh năm 2018 tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:


1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế

2. Công tác xây dựng pháp luật

3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

4. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản văn bản quy phạm pháp luật

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

7. Công tác bồi thường nhà nước

8. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

9. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

10. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng


     Theo đó, tại mỗi nhiệm vụ sẽ gắn với từng nội dung triển khai cụ thể, có phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành các phần việc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 tại đơn vị mình, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


     Hi vọng rằng với những chỉ đạo sát sao, cụ thể của UBND tỉnh trong nội dung, định hướng thực hiện tại Kế hoạch này và sự quyết tâm của các đơn vị, công tác pháp chế năm 2018 của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Bên cạnh đó cũng sẽ nâng cao hơn năng lực, tăng cường tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế thông qua hoạt động rà soát, kiện toàn đội ngũ này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.


Kim Hằng – Phòng Cải cách hành chính

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 1108/SNV-CCVC ngày 25/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, Lào, Khmer
Công văn số 1081/SNV-CCVC ngày 23/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
Công văn số 1048/SNV-CCVC ngày 17/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo khóa bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và phóng viên hạng III tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 51/TB-SNV ngày 16/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến quần chúng đối với các trường hợp khen cấp nhà nước giai đoạn 2013-2017
Công văn số 986/SNV-CCVC ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Thông báo số 49/TB-SNV ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến quần chúng đối với các trường hợp khen cấp nhà nước giai đoạn 2013-2017
Công văn số 936/SNV-CCVC ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức học các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018
Công văn số 920/SNV-CCVC ngày 03/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.
Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia dự tuyển học bổng IATSS Forum tại Nhật Bản năm 2019
Thông báo số 03/TB.HĐTD.SNV ngày 06/4/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sóc Trăng về việc Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ tuyển dụng công chức năm 2017
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.