Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 4 0 2 6 4 7
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(09/02/2018)

     Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của địa phương, ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.


     Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, tỉnh không chỉ tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước thuộc 05 lĩnh vực trong Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ đề ra mà còn đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý ở một số lĩnh vực mà tỉnh xét thấy phù hợp với khả năng, điều kiện và thế mạnh của địa phương. Như vậy, các lĩnh vực cần tập trung phân cấp của tỉnh trong thời gian tới sẽ bao gồm 07 vấn đề sau:
1. Quản lý ngân sách nhà nước
2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
3. Quản lý đầu tư
4. Quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức
5. Quản lý đất đai
6. Quản lý giao thông

7. Quản lý xây dựng


     Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về ngành, lĩnh vực thực hiện phân cấp theo hướng gắn với đổi mới phân cấp quản lý kinh tế - xã hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và các văn bản pháp quy hiện hành của Trung ương, đảm bảo vai trò quản lý, tính chủ động của địa phương và phù hợp với trình độ quản lý của từng cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp của các ngành, các cấp./.

Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 1263/SNV-CCVC ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017, tình hình thực hiện năm 2018 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019
Công văn số 1175/SNV-CCVC ngày 05/6/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 168/TB-HVCTKVII ngày 26/4/2018 về tuyển sinh hệ đại học chính trị (văn bằng 2) năm 2018
Thông báo số 434/TB-HCQG ngày 03/4/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018
Thông báo số 656/TB-HCQG ngày 15/5/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018
Thông báo số 771/TB-CSTPHCM ngày 16/5/2018 về liên kết tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế năm 2018
Thông báo số 50/TB-HVCTKV ngày 21/5/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018
Thông báo số 56/TB-SNV ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến quần chúng đối với 01 trường hợp đề nghị khen thưởng cấp nhà nước giai đoạn 2013-2017
Công văn số 1108/SNV-CCVC ngày 25/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, Lào, Khmer
Công văn số 1081/SNV-CCVC ngày 23/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.