Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng
Tin mới:
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 3 8 7 6 8 0
 
 
 
Văn thư - Lưu trữ
Skip portlet Portlet Menu
Phụ lục Công văn 2556/SNV-VTLT ngày 05/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh
Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh
Hướng dẫn 06/HD-SNV ngày 10/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hướng dẫn 05/HD-SNV ngày 10/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu
Hướng dẫn 03/HD-SNV ngày 04/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
Thông báo số 15/TB-HĐKT ngày 19/7/2016 của Hội đồng Kiểm tra thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội Vụ về việc thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
Công văn 2451/SNV-VTLT ngày 30/12/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Công văn 2143/SNV-CCVTLT ngày 10/11/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục - Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư lưu trữ nhà nước về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Công văn số 1081/SNV-CCVC ngày 23/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
Công văn số 1048/SNV-CCVC ngày 17/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo khóa bồi dưỡng chức danh Biên tập viên và phóng viên hạng III tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 51/TB-SNV ngày 16/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến quần chúng đối với các trường hợp khen cấp nhà nước giai đoạn 2013-2017
Công văn số 986/SNV-CCVC ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Thông báo số 49/TB-SNV ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến quần chúng đối với các trường hợp khen cấp nhà nước giai đoạn 2013-2017
Công văn số 936/SNV-CCVC ngày 07/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức học các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2018
Công văn số 920/SNV-CCVC ngày 03/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.
Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia dự tuyển học bổng IATSS Forum tại Nhật Bản năm 2019
Thông báo số 03/TB.HĐTD.SNV ngày 06/4/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sóc Trăng về việc Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ tuyển dụng công chức năm 2017
Thông báo số 03/TB.HĐ.SNV ngày 05/4/2018 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng năm 2017 về việc thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Sóc Trăng, năm 2017
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Email: sonv@soctrang.gov.vn
Điện thoại: 0299.3820062
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.