Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết webiste
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 0 9 2 1 6
 
 
 
 
 
Tin thanh tra
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(06/10/2017)

Sáng ngày 05/10/2017, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Quách Hoàng Sáu, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, đại diện lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị, thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm, Ngành Thanh tra Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ kế hoạch công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.
Toàn ngành đã triển khai 119 cuộc thanh tra (trong đó thanh tra hành chính 67 cuộc; thanh tra trách nhiệm về giải quyết KN,TC 26 cuộc, thanh tra trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng 26 cuộc) và 2.137 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 25,48 tỷ đồng (trong đó sai phạm về kinh tế 21,35 tỷ đồng, vi phạm hành chính 4,13 tỷ đồng); đã kiến nghị thu hồi kinh tế về ngân sách nhà nước 9,82 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán và kiến nghị khác 11,53 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,13 tỷ đồng, xử lý tài sản vi phạm với số tiền 29,13 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 09 tổ chức và 73 cá nhân có sai phạm.

Cùng thời điểm toàn tỉnh đã tiếp 1.749 lượt công dân, tiếp 04 đoàn đông người. Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tập trung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách hỗ trợ đền bù giải tỏa, cấp nền tái định cư, làm đường giao thông, trong đó có một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết có tình, có lý, nhưng công dân vẫn không đồng tình, tiếp tục tiếp khiếu; tiếp nhận 1.034 đơn các loại. Qua phân loại, xử lý có 158 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Đến nay đã giải quyết 141/158 vụ ( khiếu nại 126/143 vụ, tố cáo 15/15 vụ), đạt 89,24%, các vụ việc còn lại đang trong thời hạn xem xét giải quyết, các cơ quan thẩm quyền đang thẩm tra, xác minh.
Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra như Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị và các đơn vị trong ngành.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Quách Hoàng Sáu đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan Thanh tra trong thời gian qua. Việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được các đơn vị quan tâm, đến thời điểm hiện nay đã thực hiện đạt trên 95% (119/124 cuộc). Các phong trào thi đua đã được các đơn vị tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt là tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục thực hiện và kết thúc các cuộc thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; công khai kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Thực hiện hoạt động thanh tra với phương châm phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng, định hướng công tác thanh tra năm 2018 và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 bảo đảm kịp thời, có trọng tâm nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.
2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và địa phương, tiến hành xác minh, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương khi mới phát sinh, đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  
3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí;
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và người dân các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Chú trọng công tác xây dựng ngành, hoàn thiện thể chế, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan thanh tra, thường xuyên cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Ngành thanh tra.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 1234567 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hinh ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Cơ quan chủ quản: Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 45 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822670, Fax: 0299.3622166, Email: thanhtra@soctrang.gov.vn
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.