Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết webiste
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 0 9 2 8 2
 
 
 
 
 
Tin thanh tra
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2017
(16/01/2018)

Ngày 12/01/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Chánh Thanh tra tỉnh Quách Hoàng Sáu, các Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn An, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Văn Uốt; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện, thị, thành phố, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, Báo Sóc Trăng, Đài phát Thanh truyền hình cùng dự và đưa tin.

​Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Thanh tra Sóc Trăng, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn An cho biết, năm 2017, toàn ngành đã triển khai 142 cuộc thanh tra hành chính và 2.341 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 28 tỷ 292 triệu đồng (trong đó sai phạm về kinh tế 23 tỷ 343 triệu đồng, vi phạm hành chính 4 tỷ 949 triệu đồng); đã kiến nghị thu hồi kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính 16 tỷ 407 triệu đồng (trong đó về kinh tế 11 tỷ 458 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4 tỷ 949 triệu đồng), giảm trừ quyết toán và kiến nghị khác 11 tỷ 885 triệu đồng; tịch thu tài sản vi phạm với số tiền 29,13 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 14 tổ chức và 95 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.
Toàn ngành cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 14 tỷ 217 triệu đồng (trong đó thu hồi về kinh tế 9 tỷ 268 triệu đồng, xử phạt vi phạm 4 tỷ 949 triệu đồng), đạt 86,65%. Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 2.190 lượt công dân; xử lý 1.425 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết 180/192 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 93,75%...
Tham gia thảo luận tại Hội nghị, phần lớn các ý kiến góp ý đều đồng tình với báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm; cho ý kiến về việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra như thế nào cho có hiệu lực, hiệu quả, nội dung sát với kế hoạch đề ra; báo cáo kết luận thanh tra có đầy đủ, đúng nội dung, khách quan và trung thực với phát hiện đoàn thanh tra; vấn đề kiến nghị, đề xuất, sửa đổi cơ chế chính sách pháp luật gắn với thực tiễn.

Về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, các đại biểu cũng đề cập đến tình hình khiếu kiện tại địa phương mình, đồng thời trao đổi làm rõ hơn đâu là nguyên nhân dẫn đến KN,TC nhiều đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KN,TC đã có hiệu lực pháp luật; sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước trong giải quyết các vụ việc KN,TC.
Về PCTN, các đại biểu cho ý kiến về khâu phòng ngừa tham nhũng, trong đó biện pháp tối ưu là công khai minh bạch; về thực tế qua quá trình thanh tra, giải quyết KN,TC ngành Thanh tra phát hiện nhiều, nhưng chuyển cơ quan điều tra ít...
Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại của ngành Thanh tra như việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra chưa cao; trong giải quyết khiếu nại, chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại nên kết quả còn hạn chế; việc giải quyết còn chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa quyết liệt; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế.
Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu,
Thứ nhất là ngành Thanh tra tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2018, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.
Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tỉn trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra. Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong ngành và giữa Ngành thanh tra với các Sở, ngành, địa phương.
Thứ tư, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, phòng chống tham nhũng; kịp thời giải quyết các kiến nghị, tham mưu đề xuất cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Thứ năm, ngành thanh tra cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII, Nghị quyết TW 4 khóa XI về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy.
Thứ sáu, quan tâm xây dựng Ngành Thanh tra tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức; giáo dục cho cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy trong công việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xứng đáng với câu nói của Bác “là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.


Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quách Hoàng Sáu đã cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện đã dành thời gian đến dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo, đồng thời giao nhiệm vụ cho ngành Thanh tra năm 2018. Những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện sẽ được ngành Thanh tra tiếp thu và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra trong năm 2018.
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng ​khen cho các tập thể và cá nhân ngành Thanh tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thanh tra năm 2017./.


Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 1234567 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hinh ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Cơ quan chủ quản: Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 45 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822670, Fax: 0299.3622166, Email: thanhtra@soctrang.gov.vn
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.