Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết webiste
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 0 2 4 6 1
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
1993/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng UNBD tỉnh Sóc Trăng 19/10/2017 Xem
41/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử cơ quan nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 19/12/2017 Xem
39/2017/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhàn nước Bộ Thông tin và Truyền thông 15/12/2017 Xem
126/NQ-CP Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Chính phủ 29/11/2017 Xem
309/TTCP-TCCB Về việc cấp, thu hồi và quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra viên Thanh tra Chính phủ 29/02/2016 Xem
1774/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Thanh tra Chính phủ 18/07/2017 Xem
48/2017/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản Bộ Tài chính 15/05/2017 Xem
900/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Thủ tướng Chính phủ 20/06/2017 Xem
846/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành địa phương năm 2017 Thủ tướng Chính phủ 09/06/2017 Xem
23/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/06/2017 Xem
03/2017/TT-BKĐT Thông tư Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư 25/04/2017 Xem
01/2017/TT-TTCP Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Thanh tra Chính phủ 10/04/2017 Xem
03/2017/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Bộ Thông tin và Truyền thông 24/04/2017 Xem
20/CT-TTg Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ 17/05/2017 Xem
16/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Thủ tướng Chính phủ 04/05/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hinh ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Cơ quan chủ quản: Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 45 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822670, Fax: 0299.3622166, Email: thanhtra@soctrang.gov.vn
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Sóc Trăng khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.