Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Kỹ năng
Skip portlet Portlet Menu
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cần tổ chức triển khai quán triệt thật tốt và có hiệu quả trong nội bộ; đồng thời, cần tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Một trong các kênh tuyên truyền có hiệu quả để giúp cho mọi người hiểu đúng nhằm tạo sự đồng thuận cao với nội dung Nghị quyết của Đảng, đó là công tác tuyên truyền miệng với các nội dung phù hợp, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Từ đó, xác lập được lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức, nhiều công cụ, binh chủng tuyên truyền khá phong phú và đa dạng nhằm truyền tải chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với các công cụ hiện đại như: Phát thanh, truyền hình, các cổng thông tin của Đảng và Nhà nước; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... thì công tác tuyên truyền miệng là một kênh vô cùng quan trọng, trực tiếp, có chủ đích của chủ thể tuyên truyền nhằm tác động một cách có hiệu quả nhất đến khách thể được tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, thời gian và địa điểm khi tiến hành trình tự các bước tuyên truyền. Lúc sinh thời, Lênin đánh giá rất cao vai trò của công tác tuyên truyền miệng, Người cho rằng: “Công tác tuyên truyền miệng là vô địch”. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả nhất.
- Nghị quyết của Đảng ta được xây dựng theo quy trình hoàn chỉnh, khoa học, trí tuệ; gắn lý luận với thực tiễn và phương pháp xây dựng nghị quyết ngày càng hiện đại. Cho nên, việc học tập tiếp thu, triển khai nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Để thực hiện tốt công tác phổ biến, triển khai nghị quyết của Đảng, tôi có vài đề xuất xin được cùng trao đổi.

(TCTG)- Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản trong công tác nghiên cứu dư luận xã hội.

Trong đời sống con người, nhất là trong nền kinh tế thị trường luôn xuất hiện tin đồn đủ loại. Nhiều người không tỉnh táo đã nghe theo tin đồn, gây thất thiệt cho bản thân và xã hội.

Có những nhà báo trong quá trình tác nghiệp nhận được sự cộng tác của người đọc không phải là ít. Độc giả còn là những người cung cấp thông tin rất nhanh nhạy. Qua kinh nghiệm của tôi, phần lớn những thông tin do bà con cung cấp đều từ những bức xúc của cuộc sống và khá chính xác.

Trong quan điểm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, Đảng ta nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm...”(1).

(TCTG)-Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm tới vị trí, vai trò và đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác tư tưởng, trong đó khẳng định công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và trong nhân dân, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mớí đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

        (TCTG) - Văn nói là lới ăn tiếng nói hàng ngày, là khẩu ngữ (parlando). Người ta nghĩ sao nói vậy, tuỳ văn cảnh, tuỳ đối tượng và tuỳ ở trạng thái tâm lý, cảm xúc của họ. Văn nói cần dễ hiểu, gần gũi với đời thường, phù hợp với tính cách người nói và trình độ người nghe.

         (TCTG)- Ông cha ta từng dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Chắc các bạn không nghĩ “học nói” ở đây là việc phát âm của đứa trẻ lên 3 lúc bi bô đối với người lớn. Vâng. Rõ ràng nói phải học, bởi không phải ai cũng có khả năng nói khiến người khác chịu nghe, thích nghe.


Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÊ MINH THƯỢNG

Hit counter
1 9 4 7 3 4 8 7
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn