Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portlet Portlet Menu
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ  năm 2017.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Trung Hiếu vừa ký ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Sóc Trăng theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 99/TTr-SVLITTDL ngày 26/01/2016 về việc đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Sóc Trăng.
- Đó là nội dung Công văn số 1046/UBND-TH của UBND tỉnh Sóc Trăng, do Phó chủ tịch UBND tỉnh - Quách Việt Tùng, ký ban hành ngày 27-8-2015.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

(TCTG)-Chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết trên 1.000 di tích quốc gia là một trong những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho khoảng 300 di tích, khu di tích được công nhận di tích quốc gia và di tích đặc biệt quan trọng.


Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÊ MINH THƯỢNG

Hit counter
1 9 4 7 3 5 0 4
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn