Cổng thông tin điện tử UBND TP Sóc Trăng
 
 
 
 

 

 

 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Số lượt truy cập UBND TP
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 4 1 6 0 2 9 8
 
 
 

Sự kiện nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, năm qua, Công an thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, theo dõi giám sát 402 đối tượng có liên quan đến ma túy, đã đấu tranh triệt phá 11 chuyên án; phát hiện 16 vụ với 33 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “ Mua bán trái phép chất ma túy”; tang vật thu giữ gồm: 238 tép heroin có trọng lượng 34,526 gram; 2 cục 2 tép và 82 bọc ma túy đá trọng lượng 48,963 gram; 10 xe mô tô, 29 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi và hơn 82 triệu đồng.
Tin trong ngày:
Các tin đã đưa:
 

 

Thông tin thời sự
Skip portlet Portlet Menu
Cử tri phường 2 tiếp xúc đại biểu HĐND (18/01/2018)
Tổ Đại biểu HĐND thành phố thuộc đơn vị phường 2 gồm bà Đào Ngọc Ngưng, Chủ Ủy Ban MTTQVN thành phố, bà Dương Thị Ngọc Diểm, Trưởng Phòng Giáo Dục – Đào tạo TP và Ông Trần Giáp Long – Chủ tịch UBND phường 2 vừa tham dự buổi tiếp xúc cử tri phường 2.
 

Tiềm năng phát triển
Skip portlet Portlet Menu
Thực hiện Chính sách Dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển (30/03/2011)
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số: 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc. Theo đó chính sách dân tộc được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển
 

Bảng giá đất
Skip portlet Portlet Menu
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
––––––––––––––––
Số: 42/2011/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
–––––––––––––––––––


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC, ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC, ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành quy  định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 và thay thế các Quyết số 35/2010/QĐ-UBND, ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- VP.Chính phủ (Hà Nội);
- Bộ Tài chính, Bộ TN&MT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Địa phương 2 VPCP (TP.HCM);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;

- Lưu: KT, TH, VX, XD, NC, HC.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 (Đã ký)

Lê Thành Trí

Download Quyết định 42/2011/QĐ-UBND


Download QĐ 42/2011/QĐ-UBND


 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Phát thanh - Truyền hình
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Công trình phúc lợi
Skip portlet Portlet Menu
 

Quy hoạch và phát triển
Skip portlet Portlet Menu
 

Khám phá thành phố
Skip portlet Portlet Menu
 

Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Danh ngôn
Skip portlet Portlet Menu
* Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.(Hồ Chí Minh)
Thanh niên ta trai cũng như gái, anh hùng và gan góc lắm. Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên.(Hồ Chí Minh)
Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.(Hồ Chí Minh)
* ... Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.(Hồ Chí Minh)
* Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho Đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.
Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau
"Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (Hồ Chí Minh)
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: Đường Phú Lợi 1 phường 2 Tp Sóc Trăng
Điện thoại/ Fax: 02993 822182
Mail:
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.