Cổng thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
Liên kết Website; lienketwebsite
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 0 1 3 3 9 1 9
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức và sự kiện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (27/01/2018)

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4035/VPCP-V.I, ngày 20/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 154/UBND-TD, ngày 26/01/2018 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.


Đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Văn Trang


Theo chỉ đạo nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:


Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Thứ hai, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/11/2013 của UBND tỉnh về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, giải quyết đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.


Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi pháp luật về tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. 


Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn phát hành: Văn Trang

  • Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1234567 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Tìm kiếm; timkiem
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video; video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động; anhdep
Skip portlet Portlet Menu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện tiếp công dân

Giao ban công tác xử lý đơn hàng tháng tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Hùng đối thoại để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hiểu tiếp công dân định kỳ

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị: Trụ sở Tiếp công dân
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3623 333
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.