Cổng thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
Liên kết Website; lienketwebsite
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 0 1 3 8 9 1 8
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức và sự kiện
Tin hoạt động tháng 01 năm 2018 của Ban Tiếp công dân tỉnh (05/02/2018)

Trong tháng 01 năm 2018, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp công dân thường xuyên 43 lượt, số lượng 63 người; phục vụ cho Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 02 kỳ/21 lượt tiếp, số lượng 29 người. Đã tiếp nhận 50 đơn (trong đó: có 15 đơn khiếu nại; 32 đơn kiến nghị, phản ánh; 03 đơn tố cáo). Qua phân loại xử lý, có 01 đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền 12 đơn;  trả đơn và hướng dẫn 08 đơn; có 29 đơn trùng và đơn không đủ điều kiện xử lý. Trong tháng số lượt công dân đến khiếu nại trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tăng nhưng số lượng đơn thư giảm cụ thể: Số lượng công dân tháng này là 64 lượt tháng trước là 59 lượt; Số lượng đơn tháng này là 50 tháng trước là 58 đơn.

 Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên nêu trên, Ban tiếp công dân tỉnh có một số hoạt động nổi bật khác như:


Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp


Phụ vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân


Dự họp giao ban công tác tiếp công dân, xử lý đơn tháng 01/2018  do Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức


Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ


Tổ chức Hội nghị Sơ kết quy chế phối hợp tiếp công dân năm 2017

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2018: Tiếp tục việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định; họp giao ban công tác xử lý đơn do Ban nội chính tổ chức; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu, phục vụ cho Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân đạt chất lượng cao.


Nguồn phát hành: Ngọc Sang

  • Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Tìm kiếm; timkiem
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video; video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động; anhdep
Skip portlet Portlet Menu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện tiếp công dân

Giao ban công tác xử lý đơn hàng tháng tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Hùng đối thoại để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hiểu tiếp công dân định kỳ

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị: Trụ sở Tiếp công dân
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3623 333
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.