Cổng thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
Liên kết Website; lienketwebsite
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 0 1 3 3 9 1 7
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản Bộ Ngành trung ương
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Thông tư số 03/2016/TT-TTCP, ngày 29/12/2016 Thông tư quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thanh tra Chính phủ 29/12/2016 Xem
Thông tư số 320/2016/TT-BTC, ngày 14/12/2016 Thông tư quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Bộ Tài chính 14/12/2016 Xem
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP, ngày 20/10/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thanh tra Chính phủ 20/10/2016 Xem
Thông tư số 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/9/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo Thanh tra Chính phủ 30/09/2013 Xem
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo Chính phủ 03/10/2012 Xem
Luật số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011 Quốc Hội 11/11/2011 Xem
Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thanh tra Chính phủ 31/10/2013 Xem
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Chính phủ 03/10/2012 Xem
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Chính phủ 06/01/2017 Xem
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27/01/2015 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/01/2015 Xem
Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Tìm kiếm; timkiem
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video; video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động; anhdep
Skip portlet Portlet Menu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện tiếp công dân

Giao ban công tác xử lý đơn hàng tháng tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Hùng đối thoại để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hiểu tiếp công dân định kỳ

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị: Trụ sở Tiếp công dân
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3623 333
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.