Cổng thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
Liên kết Website; lienketwebsite
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 0 1 4 8 5 7 5
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản cấp tỉnh
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1993/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh 19/10/2017 Xem
số 20/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Hội đồng nhân dân tỉnh 07/07/2017 Xem
54/2012/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 27/12/2012 Xem
26/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/08/2013 Xem
30/2010/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/12/2010 Xem
43/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/11/2013 Xem
32/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/08/2013 Xem
18/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/06/2013 Xem
17/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/06/2013 Xem
Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Tìm kiếm; timkiem
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động; anhdep
Skip portlet Portlet Menu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện tiếp công dân

Giao ban công tác xử lý đơn hàng tháng tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Hùng đối thoại để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hiểu tiếp công dân định kỳ

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị: Trụ sở Tiếp công dân
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3623 333
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.