Lượt xem: 195
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
      Sáng 10/5, Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Cù Lao Dung có đồng chí Lê Trọng Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ HU, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đảng viên các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện tham dự.
      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới. Nhiều nội dung trong các nhiệm vụ, giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp bối cảnh mới.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Huyện ủy.
 
      Trong đó quan điểm của Nghị quyết nhấn mạnh: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
      Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 41-NQ/TW nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt…
 
Điểm cầu Trung tâm Văn hóa hội nghị huyện.
 
      Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.
 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong mục tiêu phát triển đất nước. Qua đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục, thường xuyên tổ chức học tập nghị quyết để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo Nghị quyết 41-NQ/TW; cụ thể hóa theo nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị ở địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết. Đồng thời quán triệt thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và có những đóng góp cho sự lớn mạnh của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…
Tr.Nhật
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 • Đang online: 75
 • Hôm nay: 939
 • Trong tuần: 10 257
 • Trong tháng: 62 339
 • Tất cả: 1985781
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.