Tổng số: 372
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
578/UBND-VP 09/03/2023 Công văn về việc công khai danh sách, thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Lượt xem: 0
Tải về 1
6456/VP-TH 12/12/2022 V/v đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công
Lượt xem: 0
Tải về 0
2776/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 2
33/VP-NC 22/06/2022 Công văn số: 33/VP-NC, ngày 22/06/2022 của Văn phòng UBND huyện CLD về việc xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lượt xem: 2
Tải về 6
288/QĐ-UBND 28/01/2022 QĐ v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 4
67/UBND-VP 08/01/2022 V/v kết thúc giới hạn thời gian ra đường trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 2
Tải về 2
2888/QĐ-UBND 21/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 6
Tải về 5
335/BC-UBND 10/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, huyện Cù Lao Dung
Lượt xem: 2
Tải về 3
76/TTCH-VP 06/12/2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 6
Tải về 4
73/TTCH-VP 03/12/2021 V/v đi lại làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 3
Tải về 5
12345678910...
Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.