CÔNG KHAI Số liệu dự toán ngân sách
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai dự toán chi đầu tư phát triển và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2023202352-58_CK-NSNN184_STC_NS16/02/2023
2Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 12 tháng năm 2022202359_60_61/CK-NSNN130 /STC-NS13/01/2023
3Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 12 tháng năm 2022202359_60_61/CK-NSNN130 /STC-NS13/01/2023
4Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2023202246-56_CK-NSNN5295/STC-NS21/12/2022
5Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2023202246-56_CK-NSNN5295/STC-NS21/12/2022
6Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu – chi ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023 -2025 tỉnh Sóc Trăng2022CKNS4835/STC-NS29/11/2022
7Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng năm 2022202259-60-61/CK-NSNN4046/STC-NS14/10/2022
8Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2022202259-60-61/CK-NSNN2736/STC-NS12/07/2022
9Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022202259-60-61/CK-NSNN1439-STC-NS15/04/2022
10Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu – chi ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023 -2025 tỉnh Sóc Trăng20225046_STC_NS5046_STC_NS12/02/2022
11Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng202146-56/CK-NSNN3792/QĐ-UBND29/12/2021
12Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 thángnăm 2021202159-61/CK-NSNN2884-STC-NS15/07/2021
13Công bố công khai dự toán chi đầu tư phát triển và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Sóc Trăng202152-58/CK-NS430/QĐ-UBND25/02/2021
14Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020202159-60-61224/STC-NS18/01/2021
15Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020202059-60-614146/STC-NS15/10/2020
16công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020202059-60-611228/STC-NS13/04/2020
17Công khai dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng202052/CK-NSNN; 58/CK-NSNN370/QĐ-UBND24/02/2020
18Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng202046-5698/QĐ-UBND20/01/2020
19Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019201959/CK-NSNN3791/STC-NS15/10/2019
20Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019201960/CK-NSNN3791/STC-NS15/10/2019
12
2018 © Sở Tài Chính Tỉnh Sóc Trăng
Địa Chỉ: Số 01 Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, Khóm 1, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện Thoại: 02993.821480 - Fax: 02993.825151 - Email: stcsoctrang@mof.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Quốc Sở.
Ghi rõ nguồn "Sở Tài Chính Tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.