Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. Nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trần Văn Lâu

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Những vấn đề chung về công tác quy hoạch; trực tiếp chỉ đạo lập và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo theo Điểm b Khoản này.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

- Hoạt động liên kết vùng.

- Dự toán thu, chi, phân bổ, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước. Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm. Chi quốc phòng, an ninh, kinh phí Đảng, các khoản chi từ dự phòng ngân sách tỉnh. Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan Thuế và cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Hoạt động xổ số kiến thiết.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính.

- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức.

- Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Công tác phòng, chống tham nhũng.

- Công tác thi hành án dân sự.

- Những vấn đề chung về phát triển nhà ở xã hội.

- Những vấn đề chung về công tác đối ngoại.

- Những vấn đề chung về công tác chuyển đổi số.

- Những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo. Việc giao đất đối với cơ sở tôn giáo.

- Những vấn đề chung về thi đua, khen thưởng.

- Những vấn đề chung về các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Những vấn đề chung về công tác thanh tra, tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Quyết định, cho ý kiến về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

d) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Hải quan Sóc Trăng, Ban An toàn giao thông.

e) Phụ trách địa bàn thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm.

 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Hoàng Nghiệp

 a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

 b) Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau (sau đây gọi là lĩnh vực phụ trách):

 - Công nghiệp, Thương mại.

 - Phát triển khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp.

 - Hội nhập quốc tế.

 - Quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 - Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO).

 - Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

 - Công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

 - Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

 - Việc cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

 - Xây dựng. Quản lý và phát triển đô thị.

 - Phát triển nhà ở, thị trường bất động sản.

 - Giao thông vận tải (trừ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông).

 - Hoạt động ngân hàng.

 - Quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí.

 - Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

 - Doanh nghiệp nhà nước.

 - Đầu tư ngoài nhà nước, phát triển doanh nghiệp.

 - Quản lý nhà nước về tư pháp, hành chính - tư pháp (kể cả con nuôi có yếu tố nước ngoài và quốc tịch).

 - Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch khi có yêu cầu.

 d) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê.

 e) Phụ trách địa bàn huyện Thạnh Trị, Trần Đề, Mỹ Tú.

 3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Vương Quốc Nam

 a) Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Nông nghiệp và phát triển nông thôn (kể cả đào tạo nghề ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp).

 - Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

 - Tài nguyên, môi trường, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

 - Công tác ứng phó biến đổi khí hậu.

 - Kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 - Giải quyết các công việc thường xuyên về xây dựng nông thôn mới.

 b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch khi có yêu cầu.

 c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh các Hợp tác xã.

 d) Phụ trách địa bản huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên.

 4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Huỳnh Thị Diễm Ngọc

 a) Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Giáo dục và Đào tạo.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kể cả ngoại giao văn hóa).

- Thông tin và Truyền thông (kể cả dịch vụ công trực tuyến và thông tin đối ngoại).

- Khoa học và Công nghệ.

- Hoạt động đoàn thể.

- Giải quyết các công việc thường xuyên về chuyển đổi số.

- Giải quyết các công việc thường xuyên về thi đua, khen thưởng.

- Giải quyết các công việc thường xuyên về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch khi có yêu cầu.

c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các Trường Cao đẳng.

d) Phụ trách địa bàn huyện Long Phú, Châu Thành, Cù Lao Dung.

 II. Thông tin giao dịch:

- Địa chỉ trụ sở: Số 01, đường Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

- Điện thoại: 079.3822339 - 079.3622225; Số fax: 079.3820473

- Email chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của cơ quan , đơn vị (nếu có): phonghanhchinh-soctrang.chinhphu.vn

Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
Videos

 

Lượt truy cập
  • Đang online: 809
  • Hôm nay: 7457
  • Trong tuần: 102 264
  • Trong tháng: 999 737
  • Tất cả: 75162686
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.