Kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 - cơ sở thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020
      Xuân mới lại về trên quê hương Sóc Trăng. Năm 2019, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; diện mạo của tỉnh thay đổi tích cực với nhiều công trình, dự án được triển khai xây dựng,...

      Đây là năm tỉnh đạt và vượt toàn bộ 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH), trong đó 12 chỉ tiêu vượt Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% - cao nhất kể từ năm 2015. Cơ cấu kinh tế khu vực I - II - III tương ứng là 37,77% - 17,82% - 44,41%; trong đó, khu vực I tăng 4,8%, khu vực II tăng 10,82%, khu vực III tăng 8,14%. GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

      Nhờ đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển lúa đặc sản; Dự án phát triển chăn nuôi; Dự án phát triển cây ăn trái đặc sản; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững; Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025; Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030... đã giúp cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh dần ổn định và có bước phát triển mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tích cực, kết quả có 16 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 23 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Tổng sản lượng lúa cả năm 2019 là 2,17 triệu tấn, trong đó, lúa đặc sản chiếm 50% (tăng hơn 20% so cùng kỳ). Mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ và theo hướng VietGAP ngày càng tăng. Gạo ST25 của Sóc Trăng được trao giải Gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức tại Philippin.

      Các địa phương gieo trồng 61.004 ha hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, tăng 2,62% so cùng kỳ; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tăng 11,6 ha. Diện tích cây ăn trái 31.370 ha, tăng 6,37%; trong đó có 265,8 ha áp dụng mô hình sản xuất VietGAP, với 5 ha vú sữa và 10 ha bưởi áp dụng mô hình liên kết tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh có 302 trang trại chăn nuôi; trong đó có 2 trang trại nuôi gà và 1 trang trại nuôi heo ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh có trên 687 ha diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với mật độ khoảng 200-500 con/m2. Tổng sản lượng thủy sản 281.352 tấn, tăng 7,81%, trong đó sản lượng tôm nước lợ là 150.350 tấn, tăng 12,4%. Trong năm, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tính đến nay, toàn tỉnh có 42 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, có 26 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 12 xã còn lại đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Tính bình quân trên toàn tỉnh, mỗi xã đạt 16,85 tiêu chí.

      Song song đó, Tỉnh có nhiều giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư tại Sóc Trăng ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm thương mại…; đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp; thường xuyên tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, liên kết sản xuất.... Kết quả, năm 2019, tỉnh đã tiếp và làm việc với 170 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký thực hiện các dự án đầu tư; có 16 dự án được cấp đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 6.900 tỷ đồng; trong đó, có 2 dự án FDI, với vốn đăng ký hơn 500 tỷ đồng. Có 375 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn điều lệ đăng ký 2.500 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là 2.900 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 31.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, thương mại tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) là 33.500 tỷ đồng, tăng 10,74% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 80.900 tỷ đồng, tăng 12,63%; giá trị xuất khẩu hàng hóa là 830 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển. Ảnh: Quang Bình

      Hoạt động du lịch phát triển, số lượt khách tham quan và doanh thu dịch vụ du lịch tăng, toàn tỉnh đón 2,4 triệu lượt khách tham quan, du lịch với tổng doanh thu đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh, tổ chức thành công Lễ hội Oc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 96,74% - cao hơn bình quân cả nước, toàn tỉnh có 300 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 60,12%. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với nước, người nghèo, người dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội, hoàn thành việc xây dựng 400 căn nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng toàn tỉnh có 4.454 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ 135 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng; huy động được 15 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 442 nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh; đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động, vượt 19,5% kế hoạch, tăng 9,5%; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, đã giải quyết hơn 7.200 hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%; hiện toàn tỉnh còn 15.890 hộ nghèo, chiếm 4,91% tổng số hộ, giảm 3,49% so năm 2018.

      Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm được xây dựng trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2019 và quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững, hiệu quả, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; sản xuất theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo điều kiện phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

      Bước vào xuân mới - Canh Tý 2020, với quyết tâm và sức mạnh của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, tin rằng Sóc Trăng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
PV

Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 53468979
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.