Trần Đề đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, quyết tâm không để xảy ra tham nhũng
       Tham nhũng là vấn nạn của xã hội, có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi và hành vi sẽ ngày càng tinh vi, xảo nguyệt. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Huyện ủy, UBND huyện Trần Đề đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đề ra giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để phòng, chống tham nhũng (PCTN) có hiệu quả, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm.

      Theo đồng chí Châu Hoàng Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, kể từ thời điểm Luật PCTN năm 2018 có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật về PCTN của địa phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ban hành mới cho phù hợp. Chỉ đạo tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung quán triệt, tuyên truyền đảm bảo phù hợp, dễ hiểu và các cơ quan tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện triển khai 170 cuộc trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Địa phương đã phát huy có hiệu quả vai trò của mặt trận, các đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

        Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo về công tác PCTN để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Ngay từ đầu năm, 100% các đơn vị trực thuộc UBND huyện đều phải xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chế độ, định mức, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, trách nhiệm giải trình của cá nhân trong thực thi công vụ.

       Công tác chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ được thực hiện khá tốt. Chính vì vậy, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn luôn có thái độ ân cần, niềm nở trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần, trách nhiệm này, thể hiện rõ nét ở bộ phận một cửa của huyện, xã thông qua giải quyết thủ tục hành chính. Từ năm 2019 đến nay, bộ phận cấp huyện và xã trên địa bàn đã tiếp nhận giải quyết trên 120.000 hồ sơ các loại. Ở đây, mỗi cán bộ có thể thực hiện nhiều việc khác nhau theo sự phân công của lãnh đạo, các danh mục thủ tục hành chính được niêm yết khá đầy đủ tại cơ quan, đơn vị. UBND hai cấp trên địa bàn luôn chấn chỉnh và xử lý kịp lúc, kịp thời đối với cán bộ công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, cố tình trì trệ trong thực hiện các loại thủ tục hành chính nhằm trục lợi cho bản thân. Nghiêm khắc xử lý đối với cán bộ công chức, viên chức bày vẽ thêm các thủ tục hành chính mà pháp luật không quy định. Chính vì vậy, việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng hạn, đáp ứng yêu cầu nhanh, gọn, đúng quy định, tạo được niềm tin, sự hài lòng đối với người dân.

Lãnh đạo UBND huyện quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp về PCTN trong thời gian tới. Ảnh: C.H

        Trong năm 2019, UBND huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 7 trường hợp (quý I-2020, chưa chuyển đổi) để thực hiện phòng ngừa tham nhũng; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện tốt việc kê khai tài sản. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ và tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí. Năm 2019, Thanh tra huyện đã tổ chức 2 cuộc và  quý I-2020 tổ chức 1 cuộc về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về PCTN. Qua đó, những vi phạm chủ yếu của các đơn vị là chưa thường xuyên cập nhật thông tin, ban hành văn bản về PCTN còn thiếu sót và đã kịp thời khắc phục…

        Việc triển khai và thực hiện nghiêm túc pháp luật về PCTN được UBND huyện xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đồng bộ và nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN được chỉ đạo, thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời. Vì vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Trần Đề chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

        Tuy nhiên, vấn nạn tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt luôn có nguy cơ tiềm ẩn nếu các đơn vị chủ quan và lơ là việc phòng ngừa. Đồng chí Châu Hoàng Tú cho biết, địa phương sẽ không ngừng nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về  PCTN để nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức. Đây sẽ là công tác thường xuyên, liên tục và thực hiện lâu dài trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ trong thực hiện quy định pháp luật về PCTN, nhất là việc chú trọng thực hiện công khai minh bạch trên mọi lĩnh vực.

         Thanh tra huyện là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra (có PCTN) nên phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch PCTN của huyện. Chú trọng xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Đề xuất, kiến nghị UBND huyện khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt và kiểm điểm, phê bình cơ quan, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm về công tác PCTN. Ngoài ra, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu.

Sớm MaiThông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 30665645
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.