Lượt xem: 448
Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung phát động thi đua “Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc”
      Thị trấn Cù Lao Dung là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện. Công tác đào tạo bổi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là mục tiêu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thị trấn Cù Lao Dung quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là thành tố quyết định để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”, “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”.
      Đảng bộ thị trấn hiện có 09 chi bộ trực thuộc, gồm 03 chi bộ ấp, 03 chi bộ ngành và 03 chi bộ trường học; có tổng số đảng viên là 256 đồng chí (trong đó, đảng viên dự bị 10, đảng viên nữ 103, đảng viên người dân tộc Khmer 06).
 
      Thực tiễn đã cho thấy, những chi bộ trong sạch, vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng, chất lượng tốt.
 
Hội nghị triển khai Kế hoạch thi đua “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
 
      Nhận thức rõ quan điểm nêu trên, những năm qua Đảng bộ thị trấn Cù Lao Dung luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì nghiêm, thực hiện ngày càng có chất lượng, giữ vững chế độ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
      Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, thì việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập cụ thể như: việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa thật chu đáo, đánh giá về công tác tư tưởng trong đảng viên chưa được cụ thể, còn chung chung; sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa mạnh, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên chưa cao, đảng viên trẻ còn tình trạng “ngại nói, sợ va chạm”; trong sinh hoạt Đảng có bám vào hướng dẫn của cấp trên, nhưng nội dung sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa phong phú, chưa sâu sát với tình hình thực tế, từng địa bàn quản lý; việc đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ chưa thường xuyên; việc ghi chép biên bản họp còn hạn chế, ghi quá gọn hoặc ghi chép chưa đầy đủ ý kiến trong cuộc họp và kết luận của chi bộ tại buổi sinh hoạt.
 
      Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do một số đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ chưa cập nhật đầy đủ nội dung về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ còn lúng túng trong chỉ đạo, chuẩn bị dự thảo báo cáo của chi bộ chưa sát với thực tế; một vài chi bộ sinh hoạt không đủ nội dung theo hướng dẫn của trên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở một vài chi bộ còn vắng, nhất là đối với đảng viên không giữ chức vụ ở các ấp, nội dung sinh hoạt về chính trị tư tưởng đánh giá còn chung chung, chưa đi sâu trọng tâm...
 
      Thực hiện tinh thần Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng; Kế hoạch số 10-KH/HU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cù Lao Dung về thực hiện một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế tại Đảng bộ, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản để triển khai đến các chi bộ nghiên cứu, học tập và thực hiện, bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để việc nâng cao chất lượng sinh hoạt như một “luồng gió mới” đối với các chi bộ, ngày 14/4/2022 Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐU về việc thi đua nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch thi đua bắt đầu từ tháng 4 đến hết cuối năm 2022. Sau khi kết thúc cuộc thi, Đảng ủy sẽ tổ chức sơ kết và khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, sau đó sẽ nhân rộng và thực hiện đến năm 2025.
 
      Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một diễn đàn dân chủ, nơi phát huy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhằm tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng dạy chúng ta, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
 
      Việc phát động thi đua, nhằm giúp cấp ủy, Bí thư chi bộ và đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực hơn nữa; làm cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ… Với mong muốn sẽ bồi dưỡng, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ quản lý, chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị, góp phần cho Đảng bộ thị trấn Cù Lao Dung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.
Quyết Chiến (TT.CLD)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 14
 • Hôm nay: 1464
 • Trong tuần: 5 772
 • Trong tháng: 47 324
 • Tất cả: 713733
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.