Lượt xem: 96
Họp tổ biên tập báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ
      UBND huyện Cù Lao Dung vừa tổ chức họp Tổ biên tập tổng hợp, đánh giá lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh phục vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Trần Văn Nguyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; cùng dự còn có đ/c Lê Minh Đương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và các thành viên Tổ biên tập.
      Theo dự thảo báo cáo, tổng diện tích gieo trồng năm 2022 đạt 10.815 ha (giảm 2.789 ha so với đầu nhiệm kỳ); ước thực hiện năm 2023 là 10.600 ha (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết). Diện tích cây lâu năm ước thực hiện năm 2023 là 5.100 ha (đạt 85% chỉ tiêu Nghị quyết). Toàn huyện hiện có 42 vùng trồng tập trung với diện tích 435 ha/406 hộ, trong đó có 08 vùng trồng đã được cấp 11 mã Code ở 04 Hợp tác xã ; có 04 vùng sản xuất theo quy trình VietGAP và 02 mặt hàng trái cây được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Năm 2022, tổng đàn heo 13.000 con, đàn bò 2.230 con, đàn gia cầm 140.000 con (so với đầu nhiệm kỳ, đàn heo tăng 875 con, đàn bò tăng 140 con, đàn gia cầm tăng 8.000 con). Ước thực hiện năm 2023, tổng đàn heo 13.150 con (đạt 87,67% chỉ tiêu Nghị quyết); tổng đàn bò 2.300 con (đạt 92% chỉ tiêu Nghị quyết); đàn gia cầm 140.000 con (đạt 107,69% chỉ tiêu Nghị quyết). Diện tích nuôi thủy sản năm 2022 là 4.461 ha (tăng 298 ha so với năm 2020), ước thực hiện năm 2023 là 4.200 ha (đạt 102,44% chỉ tiêu Nghị quyết). Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản năm 2022 là 28.015 tấn (giảm 6.435 tấn so với năm 2020), ước thực hiện năm 2023 là 29.220 tấn (đạt 84,45% chỉ tiêu Nghị quyết). Trên địa bàn huyện có 12 Hợp tác xã, với 481 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 2.773 triệu đồng. Trong đó, có 03 Hợp tác xã đang làm thủ tục đăng ký Hợp tác xã. Huyện có 59 Tổ hợp tác và nhóm đồng quản lý, với 1.678 thành viên (trong đó, có 05 THT tiểu thủ công nghiệp, 04 nhóm đồng quản lý).
 
 
      Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện có thêm 07 sản phẩm được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt “3 sao”, nâng tổng số toàn huyện hiện có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Hiện nay các sản phẩm OCOP đã được đưa lên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, huyện thực hiện hỗ trợ bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các sản phẩm OCOP. Tiếp tục phát triển các sản phẩm tiềm năng: nhãn Ido, đông trùng hạ thảo, rượu bần, mắm tép, ba khía muối,... để được công nhận sản phẩm OCOP; đồng thời, nâng chất các sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 sao lên 4 sao.
 
Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã được triển khai tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, nhất là vai trò chủ thể của người dân. Đến nay, có 100% xã đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (trong đó xã An Thạnh 1 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao); hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
 
      Về tài chính, đầu tư công tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17,6 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước là 141 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn là 35,2 tỷ đồng (đạt 88% chỉ tiêu Nghị quyết). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong giai đoạn từ năm 2020-2023 (tính đến tháng 4/2023) là 490.167 triệu đồng.
 
      Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện; hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh trong đô thị được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư mở rộng và từng bước hoàn thiện, bảo đảm kết nối đô thị, nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến nay, 100% các xã trong huyện có đường ô tô đến trung tâm xã.
 
      Về giáo dục và đào tạo, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động, quy mô và mạng lưới trường, lớp các cấp học phát triển đồng bộ ở các xã, thị trấn. Đến nay trên địa bàn huyện hiện có 30 trường (Mầm non 08 trường; Tiểu học 13 trường; THCS 07 trường; THPT 02 trường), với 422 lớp học, đã tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho học sinh. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tốt, chất lượng dạy và học cũng từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học từng bước được kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện nay là 957 người.
 
      Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, đảm bảo các hộ gia đình chính sách được hưởng các chính sách xã hội, cải thiện mức sống cho người có công, người nghèo và cận nghèo được hỗ trợ các chương trình, chính sách theo quy định. Thực hiện hỗ trợ xây dựng 317 căn nhà cho hộ nghèo; thực hiện hỗ trợ 349 hộ nghèo, với số tiền 192,648 triệu đồng; thực hiện hoàn thành chi hỗ trợ cho 8.306 người, với số tiền giải ngân là 12.278,510 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giai đoạn năm 2020-2023 đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3.317 người (bình quân khoảng 829 người/năm, đạt 118,43% chỉ tiêu nghị quyết), giải quyết việc làm 8.993 người (bình quân khoảng 2.248 người/năm, đạt 112,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 73,69 %.
 
      Về quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo. Công tác đảng, chính trị trong lực lượng vũ trang được tăng cường. Hàng năm đều đạt chỉ tiêu về tuyển quân, chất lượng được nâng lên; công tác hậu phương quân đội, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm thực hiện kịp thời. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, bảo vệ vững chắc địa bàn.
 
      Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng có chuyển biến tích cực; công tác tuần tra, bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường bộ luôn được đảm bảo; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Quốc Nghĩa
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 11
 • Hôm nay: 1159
 • Trong tuần: 1 159
 • Trong tháng: 36 549
 • Tất cả: 1406253
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.