Lượt xem: 223
Cù Lao Dung phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ
      Đánh giá 03 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2018-2021 tại huyện Cù Lao Dung. Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: “Qua 03 năm thực hiện Đề án, dự nợ tăng 44,49 tỷ đồng, lũy kế 290,73 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay 259,18 tỷ đồng với 8.743 hộ vay. Tổng doanh số thu nợ 211,53 tỷ đồng, với 16.036 hộ vay. Chất lương tín dụng xếp loại khá, hoàn thành 5/5 chỉ tiêu Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2018-2021”.
      Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội tại địa phương. Qua 3 năm (2018-2021), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay 3.488 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; xây dựng 3.435 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tạo việc làm cho 2.744 lao động; tạo điều kiện cho 7 lao động đi làm việc tại nước ngoài; xây dựng 25 căn nhà cho hộ nghèo và tạo điều kiện cho 289 học sinh, sinh viên,… đưa tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều về 1,91% năm 2021.
 
Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng
 
      Ông Trần Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao kết quả đạt được và nghi nhận đóng góp của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đối với việc phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, nhất là làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2018-2021. Ban đại diện huyện đã tham mưu tốt cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách của Chính phủ, chuyển vốn ngân sách đều hàng năm được 5,3 tỷ đồng đối ứng cùng nguồn vốn Trung ương thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu định hướng về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2018-2021.
 
      Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách của huyện còn một số tồn tại như chất lượng tín dụng có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các xã, tỷ lệ nợ quá hạn cao (chiếm 1,6%), đặc biệt còn một số xã có nợ quá hạn trên 2%; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV còn thấp, vẫn còn 70 Tổ có nợ quá hạn trên 2%, chiếm tỷ lệ 35,18% tổng số Tổ TK&VV; Phương án sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, mức đầu tư bình quân/hộ còn thấp (30,54 triệu đồng/hộ); người vay đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa với số lượng lớn (978 hộ, số tiền 19.789 triệu đồng); Đề án thực hiện giai đoạn 2 còn 2 chỉ tiêu chưa đạt định hướng (tỷ lệ nợ quá hạn, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV), lãi tồn chưa thu hồi còn cao (6.490 triệu đồng, với 2.163 món vay).  
 
      Bên cạnh đó, sự quan tâm của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở, các Hội đoàn thể nhận ủy thác đối với tín dụng chính sách chưa nhiều, thiếu tính quyết liệt, chưa mạnh dạn xử lý nghiêm các trường hợp có điều kiện trả nợ nhưng chây ỳ; công tác tuyên truyền còn hạn chế.
 
      Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu Đề án, phương án CCNCCLHĐ, CLTD giai đoạn 2021-2023 và trọng tâm là lộ trình năm 2022, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ban đại diện huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây:
 
      Một là, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kế hoạch số 1630/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.
 
      Hai là, Ban đại diện HĐQT huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời phân công thành viên phụ trách các địa bàn xã để tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý vốn, chất lượng tín dụng. Đối với thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tín dụng chính sách; kiên quyết đưa ra xử lý đối với các trường hợp có khả năng nhưng chây ỳ không trả nợ; thường xuyên rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của từng đối tượng, từng chương trình vốn, đúng thực tế để tổng hợp báo cáo về Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để tổng hợp tham mưu nhu cầu vốn về NHCSXH VN .  
 
      Ba là, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, cơ quan báo đài địa phương tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các chương trình tín dụng chính sách mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua và trong thời gian tới, nêu gương nhưng điển hình tiên tiến về thụ hưởng tín dụng chính sách để thoát nghèo bền vững, những mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương... để người dân nắm bắt chủ trương chính sách, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo, ý thức được việc có vay, có trả và từng bước nâng dần chất lượng tín dụng chính sách.
 
      Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đông đảo Nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng chính sách để cùng biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát; trong đó, có các chính sách cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất (2%/năm đối với các khoản vay giải ngân trong năm 2022-2023 có lãi suất trên 6%/năm) qua NHCSXH theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ.
 
      Năm là, phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan lồng ghép hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, tiêu thụ sản phẩm... để giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội.
Nhất Phong (NHCSXH)
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH • Đang online: 13
 • Hôm nay: 1512
 • Trong tuần: 5 820
 • Trong tháng: 47 372
 • Tất cả: 713781
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.