Lượt xem: 570
Thông báo tiếp xúc cử tri kỳ họp cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
      Căn cứ Công văn số 33/HĐND-TT, ngày 05/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cù Lao Dung về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII.

      Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng các tổ chức thành viên, tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp với thời gian, địa điểm và nội dung, cụ thể như sau:

      - Về thời gian và địa điểm: vào lúc 13 giờ, 30 phút ngày 12/11/2021 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của huyện và điểm cầu ở các xã, thị trấn.

      - Về nội dung:
            + Thông báo tóm tắt nội dung kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện.
            + Thông báo dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
            + Nghe và xem xét giải trình các kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp báo cáo về cấp trên trực tiếp.

Thường trực HĐND huyện CLD
THÔNG BÁO

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 • Đang online: 36
 • Hôm nay: 2035
 • Trong tuần: 5 948
 • Trong tháng: 28 976
 • Tất cả: 1873652
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG - TỈNH SÓC TRĂNG

  Địa Chỉ: Ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
  Số điện thoại: 02993.860.314 Văn phòng HĐND & UBND  - Email: vphdndubnd.huyencld@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn " UBND Huyện Cù Lao Dung " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.